Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 512 | 26-35

Article title

Job crafting w kreowaniu współczesnego środowiska pracy a wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Za cel niniejszego artykułu przyjęto zaprezentowanie job craftingu jako współczesnej metody pozwalającej na modelowanie własnej pracy oraz ukazano, jakim wyzwaniom będzie musiało sprostać zarządzanie zasobami ludzkimi w związku z wykorzystaniem tej metody przez pracowników współczesnych organizacji. Artykuł ma charakter teoretyczny i powstał na podstawie studiów literaturowych. W pierwszej części przedstawiono znaczenie środowiska pracy w kontekście dopasowania pracownik–organizacja oraz omówiono teorię modelowania pracy – job crafting. Na zakończenie zaprezentowano wyzwania, przed którymi obecnie stoi zarządzanie zasobami ludzkimi wobec przejawiania zachowań mających na celu kreowanie własnej pracy.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-3fefa01d-f7ce-4e90-ba2b-4b2cf9bfa0ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.