PL EN


2017 | 473 | 410-421
Article title

Problemy pomiaru regulacji rynku touroperatorskiego w wybranych państwach europejskich

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Chociaż regulacje rynku są przedmiotem licznych studiów naukowych zarówno na poziomie ogólnym, jak i w obszarze rynków branżowych, to większość autorów koncentruje się na badaniach jakościowych. Emanacją ilościowych badań w zakresie regulacji rynku jest najczęściej budowa statycznych lub dynamicznych indeksów obrazujących poziom regulacji. Duża część tego typu indeksów dotyczy regulacji ogólnych dla całej gospodarki, a jedynie niewielki odsetek tego typu badań odnosi się do rynku turystycznego. Celem pracy jest budowa indeksu regulacji rynku touroperatorskiego. Wskaźnik został opracowany na podstawie danych zebranych w wyniku analizy literatury przedmiotu, aktów prawnych oraz wywiadów z przedstawicielami organizacji turystycznych w 11 państwach europejskich. Badania wykazały, że regulacje w poszczególnych państwach mogą być porównane jedynie w bardzo ograniczonym zakresie. Ponadto indeks regulacji rynku touroperatorskiego nie jest skorelowany z indeksem regulacji ogólnych. Zdaniem autorów jedynie znacząca liberalizacja jest w stanie zapewnić utworzenie wspólnego rynku touroperatorskiego w Unii Europejskiej.
Keywords
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3ff3f373-fcd3-46a5-a70e-fddd0e199f1b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.