PL EN


2017 | 4(56) | 143–154
Article title

Wykazywanie w poselskim oświadczeniu o stanie majątkowym składników majątku wspólnego małżonków

Content
Title variants
EN
Indication of components constituting a joint property in the Deputy’s financial declaration
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Property components belonging to a joint property of spouses specified in the Family and Guardianship Code are an exemplary calculation and in the context of Deputy’s obligation to disclose financial assets, each of the components requires a separate interpretation. According to the interpretation of the Bureau of Research, a Deputy staying in a spousal property partnership should disclose income received by the spouse in pecuniary resources held on the date of filing the financial declaration. If the property is a part of the spousal property partnership, it must be indicated in the Deputy’s property declaration.
Year
Issue
Pages
143–154
Physical description
Contributors
 • Ekspert ds. legislacji BAS;
References
 • 1. Bąbiak-Kowalska D., Inne dochody w oświadczeniu majątkowym, „Wspólnota” z dn. 13 lutego 2012 r., http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/inne-dochody-w-oswiadczeniu-majatkowym
 • 2. Galińska-Rączy I., Ujawnianie w oświadczeniu majątkowym informacji o wynagrodzeniu (uposażeniu poselskim) małżonka [w:] Status posła w opiniach Biura Analiz Sejmowych (2007–2015), t. 2, cz. 2, red. I. Galińska-Rączy, Warszawa 2015.
 • 3. Galińska-Rączy I., Ujawnianie w oświadczeniu o stanie majątkowym darowizny otrzymanej przez żonę posła, [w:] Status posła w opiniach Biura Analiz Sejmowych (2007–2015), red. I. Galińska-Rączy, Warszawa 2015, t. 2, cz. 2
 • 4. Galińska-Rączy I., Wykazywanie przez posła w oświadczeniu majątkowym dochodów małżonka [w:] Status posła. Wybór ekspertyz prawnych do rozdziału 5 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, cz. II, red. I. Galińska-Rączy, Warszawa 2007
 • 5. Gołębiowski K., Zarząd majątkiem wspólnym małżonków, 2012, LEX
 • 6. Jędrejek G., Pogonowski P., Działalność gospodarcza małżonków, Warszawa 2002
 • 7. Karczmarek A., Wykazywanie tytułu prawnego do nieruchomości przekazanej małżonce posła przez jej rodziców w trakcie trwania małżeństwa [w:] Status posła w opiniach Biura Analiz Sejmowych (2007–2015), red. I. Galińska-Rączy, Warszawa 2015, t. 2, cz. 2
 • 8. Katner W.J. [w:] Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, red. M. Pyziak-Szafnicka, Warszawa 2009, s. 453
 • 9. Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, red. J. Pietrzykowski, Warszawa 1993
 • 10. Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2009
 • 11. Tajne zarobki małżonka, „Rzeczpospolita” z dn. 8 kwietnia 2013 r., LEX nr 173276/1
 • 12. Uziębło P. [w:] Komentarz do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, red. K. Grajewski, Warszawa 2014
 • 13. Wierzbica A., Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2008
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3ff56af1-b729-4625-892e-71b946e2c256
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.