PL EN


2015 | 51 | 1 | 123-140
Article title

Uprawnieniowe prawo naturalne i jego zakres w filozofii Pawła Włodkowica

Content
Title variants
EN
Permissive natural law and its scope in Paul Vladimiri's philosophy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie o obecność koncepcji naturalnego prawa permisywnego w twórczości Pawła Włodkowica, krakowskiego filozofa, prawnika i dyplomaty. Cel ten zrealizowany jest w dwóch krokach: w pierwszej kolejności, omówiono krótką historię permisywnego prawa natury w tradycji średniowiecznej oraz nakreślono historyczny kontekst, w którym Paweł Włodkowic opracował swoją teorię prawa natury. Następnie, przeanalizowano wybrane fragmenty pism krakowskiego profesora, w których używa on sformułowań wskazujących na obecność koncepcji prawa permisywnego w jego filozofii.
EN
The purpose of this article is to attempt to provide a more precise answer to the question of Paul Vladimiri’s account of the concept of permissive natural law. This purpose is realized in two steps. First, a brief history of permissive natural laws in the tradition of medieval philosophy is discussed, and the historical context, in which Paul Vladimiri developed his theory of natural law, is outlined. Next, some excerpts from Vladimir’s writings are analyzed, in which he uses phrases indicating the presence of the concept of permissive law in his philosophy.
Year
Volume
51
Issue
1
Pages
123-140
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Filozofii, ul. Wóycickiego 1/3, 01–938 Warszawa, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-400fd94f-24db-498e-8e15-b3b58daffae2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.