Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 3(16) | 109-118

Article title

Czynniki warunkujące realizację funkcji personalnej

Content

Title variants

EN
Factors conditioning HR function

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
In the present paper the author, based on empirical research, attempts to identify the factors affecting HR function. The author points to the factors which affect the efficiency of HR function and block its further development.

Year

Issue

Pages

109-118

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

References

 • Antczak Z., Listwan T., Wewnętrzne uwarunkowania zarządzania kadrami, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Baird L., Meshoulam I., Managing two fits of strategic human resource management, “Academy of Management Review” 1988, vol. 13, no. 1.
 • Delery J.E., Doty D., Modes of theorizing in strategic human resource management: Tests of universalistic, contingency, and configurations. Performance predictions, “Academy of Management Journal” 1996, 39(4).
 • Deloitte, Elastyczność i zmiana horyzontów. Trendy HR 2013. Warszawa 2013.
 • Galbraith J.R., Designing Organizations. An Executive Guide to Strategy, Structure, and Process, Jossey-Bass, San Francisco 2002.
 • Krasiński M., Wybrane aspekty różnic kulturowych pomiędzy Polakami i Japończykami wpływające na zarządzanie filiami japońskich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] „Studia z zarządzania międzykulturowego”, red. Ł. Sułkowski, M. Chmielecki, SAN, Łódź 2012.
 • Lengnick-Hall M.L., Lengnick-Hall C.A., Andrade L.S., Drake B., Strategic human resource management: The evolution of the field, “Human Resource Management Review” 2009, no. 19.
 • Meshoulam I., Baird L., Proactive human resource management, “Human Resource Management” 1987, vol. 26.
 • Miles R.E., Snow C.C., Designing strategic human resources systems, “Organizational Dynamics” 1984, 13(1), s. 36-52.
 • Pocztowski A., Funkcja personalna: diagnoza i kierunki zmian, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.
 • Strużyna J., Bratnicki M., Majowska M., Ingram T., Rozwój zarządzania zasobami ludzkimi, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.
 • Szumowski W., Nowy model funkcji HR, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 137, Wrocław 2011.
 • Urlich D., Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 • Way S.A., Johnson D.E., Theorizing about the impact of strategic human resource management, “Human Resource Management Review” 2005, no. 15.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-401e7ae8-1ed1-4c39-bfb8-c803017a0f5e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.