PL EN


2019 | 4(13) | 131-144
Article title

Anthony D. Smith’s idea of the nation. Controversy around definitions

Authors
Content
Title variants
PL
Koncepcja narodu Anthony’ego D. Smitha. Kontrowersje wokół definicji
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper focuses on the category of the nation introduced by Anthony David Smith. The author attempts to answer the following questions: what does actually constitute a nation, what is the origin of a nation, and how does a nation exist. The main point of this paper is the evolution of the Smith’s definition of the nation, which has already been debated. The analysis presented here aims to show that the changes introduced by Smith to the definition of the nation actually helped clarify this definition, while the basic definition of the nation remained a consistent and interesting concept for different theories of the nation, and in particular those coming from political sciences. In addition, this paper presents some major ideas of that British scientist and the main research schools studying the subject. This paper mainly focuses on the analysis of the changes introduced by Montserrat Guibernau, a sociologist from the University of Cambridge, and attempts to explain motivations which drove Smith to introduce changes to his definition. So far, none of the scientists exploring the British scientific thought has attempted to show how Smith’s idea of the nation could be useful for Christian social teaching. Therefore, this paper includes some recommendations, which may be helpful for researchers interested in the field of the theory of nation. The ethnosymbolic concept of the nation, as defined by Smith, seems to correspond also with the concept of the nation that is characteristic of the Polish school of humanism. But while it is briefly mentioned in this paper, this problem is not explored in depth, as a possible subject of future research.
PL
Treść artykułu skupia się na kategorii narodu zdefiniowanej przez brytyjskiego socjologa Anthony’ego Davida Smitha. Autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytania: w jaki sposób konstytuuje się naród, gdzie ma swoje początki i w jaki sposób egzystuje. Głównym problemem analizy jest jednak ewolucja Smitha definicji narodu, która była już przedmiotem debaty. Zaprezentowana w niniejszym studium analiza ma na celu wykazanie, że wprowadzone przez Smitha zmiany definiujące naród są w rzeczywistości próbą wyjaśnienia samej koncepcji narodu, przy czym podstawowa teoria Smitha pozostała spójną i interesującą alternatywą dla innych teorii narodu, szczególnie tych z nurtu politologicznego. W artykule zarysowany też został kontekst naukowy prowadzonych przez brytyjskiego socjologa badań oraz główne szkoły myśli socjologicznej zajmujące się niniejszą problematyką. Autor artykułu poświęca najwięcej miejsca analizie zmian zdefiniowanych przez Montserrat Guibernau, socjolog z Uniwersytetu w Cambridge, i podejmuje próbę wyjaśnienia intencji, jakimi kierował się Smith, wprowadzając zmiany w swojej definicji. Jak dotąd nikt z badaczy myśli socjologicznej brytyjskiego uczonego nie podjął się próby wykazania przydatności jego koncepcji narodu dla chrześcijańskiej myśli społecznej, stąd artykuł zawiera rekomendacje, które w przyszłości mogą pogłębić badania nad kategorią narodu wśród reprezentantów tego nurtu badań naukowych. Etnosymboliczna koncepcja narodu w ujęciu Smitha zdaje się korespondować także z ujęciem narodu charakterystycznym dla dyskursu polskiej socjologii humanistycznej. Autor artykułu wzmiankuje o tym, pozostawiając jednak ten problem na etapie przesłanki do dalszych badań.
Year
Issue
Pages
131-144
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Socjologicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II
References
 • Connor W., 1994, Ethnonationalism: the Quest for Understanding, Princeton University Press, NJ.
 • Fel S., 2018, Idee katolickiej nauki społecznej w myśli socjologicznej Jana Turowskiego, “Roczniki Nauk Społecznych” 10 (4), s. 5–15.
 • Grosby S., 1995, Territoriality: The Transcendental, Primordial Feature of Modern Societies, “Nations and Nationalism” 1 (2), s. 143–162.
 • Guibernau M., 2004, Anthony D. Smith on nations and national identity: a critical assessment, „Nations and Nationalism” 10 (1/2), s. 125–141.
 • Hampden-Turner Ch., Trompenaars A., 2006, Siedem kultur kapitalizmu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Mariański J., 2018, Religia i religijność w analizach socjologicznych profesora Jana Turowskiego [w:] Jan Turowski (2017–2006). Myśl socjologiczna, red. M. Wódka, S. Fel, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 85–111.
 • Smith, A.D., 1991, National Identity, Penguin, Harmondsworth.
 • Smith A.D., 2002, When is a Nation?, “Geopolitics” 7(2), s. 5–32.
 • Smith A.D., 2008. The Cultural Foundations of Nations. Hierarchy. Covenant, and Republic, Blackwell Publishing.
 • Smith A.D., 2011, National identity and vernacular mobilisation in Europe, „Nations and Nationalism” 17 (2), s. 223–256.
 • Sztompka P., 1993, The Sociology of Social Change, Blackwell, Oxford.
 • Trompenaars F., Hampden-Turner Ch., 2012, Riding the Waves of Culture: Understanding Diversity in Global Business, McGraw-Hill, New York.
 • Turowski J., 1999, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 • Weber M., 1991 [1948], From Max Weber: Essays in Sociology, eds. H. Gerth, C. Wright Mills, Routledge, London.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-40202111-52d6-4e02-b1ef-7641018e167d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.