PL EN


2013 | 4 | 1 | 501-506
Article title

Zawodowe kompetencje nauczycieli fotografii i filmu średnich szkół plastycznych a przemiany w technologiach fotograficznych i filmowych

Authors
Content
Title variants
EN
Professional competences of teachers of photography and film in arts high schools versus changes in photographic and film technologies
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł ten dotyczy problematyki zawodowych kompetencji nauczycieli fotografii i filmu średnich szkół plastycznych w świetle zachodzących przemian w technologiach zapisu i przetwarzania informacji o obrazie i dźwięku. Dynamiczny rozwój tych technologii spowodował konieczność przystosowania się nauczycieli fotografii i filmu do tych przemian. Na tle tych zjawisk i czynników wskazuje się potrzebę badań nad kompetencjami tych nauczycieli w celu sformułowania stosownych propozycji i wskazówek do profesjonalnego przygotowania multimedialnego tej grupy nauczycieli, a także ich dalszego dokształcania i doskonalenia
EN
This article refers to the issue of professional competences of photography and film teachers working in the secondary arts school, in the light of the changes taking place in multimedia technology. The dynamic development of these technologies makes it necessary to adapt the teachers of photography and film to these conditions. Against these circumstances, it indicates the need for research on the competences in order to formulate appropriate proposals and guidelines for the professional multimedia preparation of that group of teachers, as well as further training and improvement.
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
501-506
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
References
  • Animowana Historia Kina, Intel Polska i Discovery Media 2011; http://www.youtube.com
  • Candrowicz K., Historia fotografii; www.few.pl/historiafotografii.doc 2012.
  • Furmanek W. (1997), Kompetencje ogólnotechniczne, „Edukacja Ogólnotechniczna inaczej”, nr 8.
  • Furmanek W. (2007), Kompetencje kluczowe. Przegląd problematyki [w:] Kompetencje kluczowe kategorią pedagogiki. Studia porównawcze polsko-słowackie, red. W. Furmanek, M. Duriš, Rzeszów.
  • http://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_filmu
  • Sysło M.M. (2004), Model rozwoju kompetencji informatycznych, Materiały Konferencji „Media a Edukacja V”, Poznań.
  • Żdżarski W. (1976), Fotografujemy Zorką, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4020da4c-0132-47bd-93c6-403ecd55103c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.