PL EN


2016 | 19 | 137-153
Article title

Wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w realizacji budynków biurowych na terenie Niemiec

Content
Title variants
EN
Implementation of the principles of sustainable development in the realization of office buildings in Germany
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie studiów przypadków wybranych obiektów biurowych, zrealizowanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w kontekście sposobu finansowania inwestycji. Projekty zrealizowane zostały na terenie Niemiec na początku XXI wieku. Budynki wybrano według osiągniętej punktacji w certyfikacji DGNB i następnie porównane zostały użyte w nich rozwiązania. Certyfikat wielokryterialny opisuje kompleksowo elementy istotne z punktu widzenia założeń zrównoważonego rozwoju, we wszystkich trzech kontekstach: ekonomicznym, ekologicznym i społecznym, badając, gwarantując ich jakość. Stanowi tym samym dobrą bazę porównawczą dla zagadnień zależnych od indywidualnych uwarunkowań projektowych. Wyraźnie widoczny jest wysoki poziom realizacji, w rozumieniu zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju, jak również odmienne ujęcie wynikające z komercyjnego lub nie nastawienia inwestora i jego wpływ na ich jakość. Niewątpliwie jednym z czynników wpływających na rozwój zjawiska jest marketingowe ujęcie wprowadzanych rozwiązań i spodziewane korzyści z ich zastosowania.
EN
The aim of the article is to present case studies of selected office buildings completed in accordance with the principles of sustainable development in the context of the method of financing investment. The projects were implemented in Germany since the beginning of the twenty-first century. The buildings were selected by the score achieved in the DGNB certification and then used solutions were compared. Certificate describes the elements relevant to the objectives of sustainable development in all three contexts: economic, environmental and social, guaranteeing the quality of used solutions. Therefore it constitutes a good basis for comparison of issues depending on the individual circumstances of the project. Clearly visible is the high level of the implemented solutions with the principles of sustainable development, as well as a different approach resulting from commercial or non-commercial attitude of the investor and its impact on their quality. Undoubtedly one of the factors influencing the growth of the phenomenon is a marketing approach introduced solutions and the expected benefits of its use.
Year
Issue
19
Pages
137-153
Physical description
Dates
published
2016-09
Contributors
 • Instytut Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej
References
 • Alter, L., 2009, The Four Sins of LEEDwashing: LEED Green Buildings That Perhaps Aren't Really Green, dostęp online na: treehugger.com.
 • Baranowski, A., 1998, Projektowanie zrównoważone w architekturze, Gdańsk.
 • Brophy, V. (red.), 2011, A Green Vitruvius: Principles and Practice of Sustainable Architectural Design, Washington DC.
 • Grzelakowski T. 2015, Architektura współczesnych budynków biurowych w świetle założeń zrówno-ważonego rozwoju (rozprawa doktorska), Łódź.
 • Meinig, M., 2011, die Notwendingkeit von Zertifizierungen, (w:) ZENO, 3/201, München, s. 35.
 • Murphy D., 2011, UN Studio Office in Groningen, “ICON- magazine”, no.3, July 2011, Londyn.
 • Niezabitowska E., 1997, Projektowanie obiektów biurowych. Część I. Historia. Rodzaje obiektów biu-rowych, Gliwice.
 • Pearman H., 1998, Contemporary World Architecture, London.
 • Złowodzki M., 1997, Technologiczne i środowiskowe projektowanie architektury biur, Kraków.
 • EnOB, Forschung für Energieoptimiertes Bauen, dostęp online na: www.enob.info [dostęp w dniu 10.10.2012].
 • DGNB – Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, dostęp online na: http://www.dgnb.de/ [dostęp w dniu 10.08.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4042eb20-47eb-4128-9448-0efa69b80c72
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.