PL EN


Journal
2014 | 2 (54) | 40-45
Article title

Wykorzystanie kognitywnych programów agentowych w procesie zarządzania wiedzą w organizacji gospodarczej

Content
Title variants
EN
Use of cognitive agents in economic organization's knowledge management
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The modern economy, based on the information and knowledge, forces the organizations to the use the IT tools which support the knowledge management process and realize the cognitive functions and decision-making. The article presents a concept of economic organization's knowledge management, using the cognitive agents. They can understand the real importance of the observed phenomena and economic processes taking place in the organization's environment, carry out an in-depth analysis of information, draw conclusions and take specific actions. Analysis of knowledge management process has been carried out in the first part of article. Next, the cognitive architecture named Learning Intelligent Distribution Agent (LIDA) has been characterized. The last part of article presents the manner of LIDA agent operation in regard to realization of sub-processes of knowledge management process. The cognitive agents' features allow organizations to gain competitive advantage thanks to the smooth management of their knowledge. They also allow to reduce the cost of operation of the company by making quick and accurate decisions at an operational, tactical and strategic level.
Journal
Year
Issue
Pages
40-45
Physical description
Contributors
 • Katedra Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
author
 • Katedra Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
References
 • A. Bytniewski, M. Hernes, Wykorzystanie agentów kognitywnych w budowie zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania, [w:] T. Porębska-Miąc, H. Sroka (red.), Systemy wspomagania organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 46-61.
 • S. Franklin, The LIDA architecture: Adding new modes of learning to an intelligent, autonomous, software agent, [w:] Proceedings of the International Conference on Integrated Design and Process Technology, Society for Design and Process Science, San Diego CA 2006.
 • R. Hecht-Nielsen, Confabulation Theory: The Mechanism of Thought, Springer 2007.
 • J. Kisielnicki, MIS. Systemy informatyczne zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008.
 • P. Langley, An adaptive architecture for physical agents, [w:] Proceedings of the 2005 IEEE/WIC/ACM Int. Conference on Intelligent Agent Technology, IEEE Computer Society Press, Compiegne 2005.
 • B. Mierzejewska, Mechanizmy wspierające zarządzanie wiedzą w organizacji, „e-mentor” 2005, nr 3 (10), s. 55-59, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/10/id/171.
 • M.L. Owoc (red.), Elementy systemów ekspertowych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • R. Tadeusiewicz, Systemy kognitywne - nowy wymiar informatyki ekonomicznej, http://ryszardtadeusiewicz.natemat.pl/75001,systemy-kognitywne-nowy-wymiar-informatyki-ekonomicznej.
 • A. Wallis, Proces kreowania i wykorzystywania wiedzy w przedsiębiorstwach branży turystycznej, [w:] D. Jelonek, T. Turek (red.), Wiedza i technologie informacyjne. Nowe trendy badań i aplikacji, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013, s. 52-63.
 • A. Wallis, Zarządzanie wiedzą jako czynnik zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] L. Drelichowski, A. Januszewski, G. Dzieża (red.), Zastosowanie technik informacyjnych w gospodarce i zarządzanie wiedzą, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Bydgoszcz - Ciechocinek 2003.
 • R. Zygała, Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4049f0b1-755f-4dd7-9b9f-c78ef25e908f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.