PL EN


2015 | 2(10) | 207-211
Article title

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej Pracowników Zakładów Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 22–23 maja 2014 r.

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Proceedings from the Scholarly Conference of the Staff of Public Economic Law Units of Adam Mickiewicz University in Poznań and Wrocław University, Wrocław, 22–23 May 2014
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
207-211
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Chołodecki M., Konferencja Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego, Poznań 24–25 maja 2012 r.: Swoistość procedur publicznego prawa gospodarczego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2012, z. 4.
 • Gola J., Więckowski K., New Research Problem in the Theory of Public Economic Law – summary report from the conference (Wroclaw, 14–15 June 2010), „Wroclaw Review of Law, Administration & Economics” 2011, vol. 1.
 • Jabłoński M., Kiczka K. (red.), Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3555, „Przegląd Prawa i Administracji” t. XCVII, Wrocław 2014.
 • Kiczka K., Konferencja naukowa pracowników i doktorantów Zakładu Prawa Administracyjnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Środki prawne publicznego prawa gospodarczego, Wrocław 4–5 czerwca 2007 r., Acta Universitatis Wratislaviensis No 3017, „Przegląd Prawa i Administracji” t. LXXVI, Wrocław 2007.
 • Kiczka K., Sprawozdanie ze spotkania naukowego pracowników i doktorantów Zakładu Prawa Administracyjnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Wrocław 10–11 maja 2005, Europeizacja Publicznego Prawa Gospodarczego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2819, „Przegląd Prawa i Administracji” t. LXIX, Wrocław 2005.
 • Kiczka K., Sprawozdanie z Konferencji naukowej pracowników Publicznego Prawa Gospodarczego UAM w Poznaniu oraz Zakładu Prawa Administracyjnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego, Poznań 9–10 czerwca 2008 r., Acta Universitatis Wratislaviensis No 3109, „Przegląd Prawa i Administracji” t. LXXIX, Wrocław 2009.
 • Kiczka K., Sprawozdanie z Konferencji naukowej pracowników Publicznego Prawa Gospodarczego UAM w Poznaniu oraz Zakładu Prawa Administracyjnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego, Poznań 9–10 czerwca 2008 r., Acta Universitatis Wratislaviensis No 3127, „Przegląd Prawa i Administracji” t. LXXX, Wrocław 2009.
 • Kieres L. (red.), Nowe problemy badawcze w teorii publicznego prawa gospodarczego (z uwzględnieniem samorządu terytorialnego), Kolonia Limited 2010.
 • Kieres L. (red.), Środki prawne publicznego prawa gospodarczego, Kolonia Limited 2007.
 • Kokocińska K., V Konferencja Naukowa Pracowników Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego UAM w Poznaniu oraz Zakładu Prawa Administracyjnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego, Poznań 9–10 czerwca 2008 r., „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2008, z. 3.
 • Popowska B. (red.), Funkcje współczesnej administracji gospodarczej. Księga dedykowana Profesor Teresie Rabskiej, Poznań 2006.
 • Popowska B. (red.), Swoistość procedur publicznego prawa gospodarczego, Poznań 2013.
 • Strzyczkowski S., Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2009.
Notes
PL
V. Sprawozdania i informacje
EN
V. Reports and information
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-404ad477-e665-4161-a6a8-2fbd527a1723
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.