Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1(15) | 17-27

Article title

Tradycje w kuchni polskiej jako atrakcja dla turystów

Authors

Content

Title variants

EN
Polish traditions in kitchen as a place for tourists

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono tradycje i zmiany w zwyczajach żywieniowych w Polsce. Omówiono surowce i potrawy przygotowywane w Polsce na przykładzie kuchni staropolskiej. Podkreślono różnorodność kuchni regionalnych w Polsce, pomimo wykorzystania podobnych surowców, lecz przygotowanych w odmienny sposób, stanowiąc tym samym ciekawą ofertę dla turystów – zarówno krajowych, jak i spoza naszych granic.
EN
The article presents the traditions and changes in dietary habits in Poland. Raw materials are discussed and dishes prepared in Poland on the example of traditional Polish cuisine. It highlights the diversity of regional cuisines in Poland, despite the use of similar materials but prepared in a different way, thus providing an interesting offer for tourists both domestic and outside our borders.

Year

Issue

Pages

17-27

Physical description

References

 • 1. Berndt-Kostrzewska J., Kuchnie różnych narodów, Format-AB, Warszawa 2001.
 • 2. Bogucka M., Staropolskie obyczaje w XVI–XVII wieku, PWN, Warszawa 1994.
 • 3. Bywale C., Rudnicki L., Podstawy ekonomiki konsumpcyjnej, Wyd. AE, Kraków 1999.
 • 4. Cebrzyński G., Smacznego! That’s Polish for bon apetit, „Nation’s Restaurant News” 2000, 02/21, 34, 8, 43.
 • 5. Eirinberg H., One country, one menu. Strategy ignores regional tastes, leaves sales on the table on national chains, „Nation’s Restaurant News” 2008, 6/16, 42, 24, 26.
 • 6. Grębowiec M., Produkty regionalne i tradycyjne oraz ich rola w kreowaniu dziedzictwa narodowego, „Zeszyty Naukowe WSTIJO w Warszawie. Turystyka i Rekreacja” 2012, z. 9 (1).
 • 7. Jaworska G., Charakterystyka żywności dla grup narodowościowych, religijnych i społecznych, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” 2007.
 • 8. Jędrysiak T., Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa 2008.
 • 9. Kalinowska H., Kuchnia środkowej i wschodniej Europy, Warszawa 2000.
 • 10. Lemnis M., Vitry H., W staropolskiej kuchni, Interpress, Warszawa 1976.
 • 11. Łebkowski M., Najlepsze z najlepszych przepisy kuchni polskiej, Prószyński i S-ka, Warszawa 2003.
 • 12. Markuza-Bieniecka B., Kuchnia regionalna wczoraj i dziś, Watra, Warszawa 1978.
 • 13. Mikos v. Rohrscheidt A., Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. GWSHM Milenium, Gniezno 2008.
 • 14. Montari A., Staniscia B., Culinary tourism as a tool for regional re-equilibrium, „European Planning Studies” 2009, Vol. 17, No. 10.
 • 15. Orłowski D., Woźniczko M., Kuchnia regionalna jako walor turystyczny na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej, [w:] Rozwój turystyczny regionów a tradycyjna żywność, red. Z. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska, Wyd. WSHiT, Częstochowa 2009.
 • 16. Szymanderska H., Na polskim stole. Przepisy i tradycje szlacheckie, Warszawa 2005.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-404bd2e3-7c13-4a77-b08a-cc465c10991f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.