PL EN


2016 | 64 | 11: Anglica | 213-224
Article title

Super size me: Experiments with the shape and size of contemporary sonnets in English

Title variants
PL
Eksperymenty z kształtem i rozmiarem współczesnego sonetu w angielskim
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper discusses theoretical issues of the development of contemporary sonnets in English with special attention devoted to the size and shape of the poems. The sonnet’s verbal space of fourteen decasyllabic lines arranged in quatrains and tercets undergoes a drastic re-arrangement in the texts of modern sonneteers. The most characteristic experiments with the form of the sonnet concern, among other things, expanding its structure by means of doubling the poem’s length, redefining the concept of the line of verse and substituting a decasyllabic iambic pentameter line with a block of lines stripped off any metrical beat and often prosaic in rhythm or immuring the sonnet within other texts and thus multiplying its meanings. The other tendency operating in contemporary sonnets is hybridization of the form by means of amalgamating the verbal with the visual, a process which expands the sonnet generically and makes of it an inter-art form.
PL
Artykuł podejmuje złożoną tematykę rozwoju gatunkowego współczesnego sonetu angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki formalnego ukształtowania tego typu wierszy, przede wszystkim jego rozmiarów oraz interakcji, w jakie wchodzi z innymi formami sztuki. Najbardziej charakterystyczną tendencją, z jaką mamy obecnie do czynienia, jest między innymi wydłużanie struktury sonetu poprzez podwajanie liczby linijek, redefiniowanie pojęcia wersu ze struktury zbudowanej z pojedynczej linijki do blokowego układu nawet kilku zdań, często pozbawionego cech poetyckiego wyrażania, czy wreszcie zanurzenie sonetu w słownej substancji innego tekstu nierzadko stworzonego z dowolnie dobranych sekwencji słów bądź fragmentów prozy. Drugą istotną cechą jest łączenie sonetu jako utworu literackiego ze sztukami wizualnymi i wyzyskiwanie potencjału intertekstualnego wynikającego z takiej amalgamacji odległych sobie tekstów artystycznych.
Year
Volume
64
Issue
Pages
213-224
Physical description
References
 • Chivers, Tom. Adventures in Form: a Compendium of Poetic Forms, Rules and Constraints. London: Penned in the Margins, 2012. Print.
 • Donne, John. “Songs and Sonnets.” Poems of John Donne. London: Lawrence & Bullen, 1896. Print.
 • Finch, Anne and Varnes, Kathrine. An Exaltation of Forms, Contemporary Poets Celebrate the Diversity of Their Art. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2002. Print.
 • Hilson, Jeff ed. The Reality Street Book of Sonnets. Hastings: Reality Street Editions, 2008. Print.
 • Morgan, Edwin. Collected Poems. Manchester: Carcanet Press, 1990. Print.
 • Post, Jonathan F.S. A Thickness of Particulars: The Poetry of Anthony Hecht. Oxford: Oxford University Press, 2015. Print.
 • Rollins, Hyder Edward ed. Tottel’s Miscellany. Cambridge: Harvard University Press, 1965. Print.
 • Spiegelman, Willard. The Didactic Muse: Scenes of Instruction in Contemporary American Poetry. Princeton: Princeton University Press, 2014. Print.
 • Perez, Craig. “Lyric Knives,” http://jacketmagazine.com/31/perez-shurin.html. Accessed 15 May 2016.
 • Metres, Philip. “Nets by Jen Bervin.” Jacket Magazine, http://jacketmagazine.com/25/metr-berv.html. Accessed 22 May 2016.
 • Alun, Jack. „Philip Nikolayev Interview.” The Argotist Online, http://www.argotistonline.co.uk/Nikolayev%20interview.htm. Accessed 21 May 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-40542615-a680-4d4a-a4b3-74f1603335e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.