PL EN


2017 | 1 | 146-174
Article title

THE PRINCIPLE OF EQUALITY BEFORE THE LAW AND REAL PROPERTY SALES LIABLE TO PERSONAL INCOME TAX

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Under the Constitution of Poland, everyone shall be equal before the law. It means that each citizen shall have the right to be treated equally by the public authorities and no one can be discriminated against for any reason whatsoever. Moreover, in accordance with the Constitution of Poland everyone shall comply with his responsibilities and public duties, including the payment of taxes, as specified by statute. The obligation of taxation of the revenue (income) from a real property transfer by natural persons results from the Personal Income Tax Act. Therefore, in this paper there has been discussed a constitutional principle of equality before the law and also there have been outlined the issues related to taxation of real property sales by natural persons over the last ten years against the background of sometimes contradictory judgements and thereby unequal and inconsistent approach of tax authorities and administrative courts to this issue.
Year
Issue
1
Pages
146-174
Physical description
Dates
published
2017-06-01
Contributors
 • Faculty of Law and Administration of the University of Silesia in Katowice
References
 • [1.]The Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, Journal of Laws of 1997 No 78, item 483, as amended.
 • [2.]The Personal Income Tax Act of 26 July 1991, Journal of Laws of 2016, item 2032 as amended.
 • [3.]The Act of 23 April 1964 – The Civil Code, Journal of Laws of 2016, item 380 as amended.
 • [4.]The Act of 29 August 1997 – the Tax Order, Journal of Laws of 2017, item 201 as amended.
 • [5.]The Act of 16 November 2006 amending the Personal Income Tax Act and some other acts, Journal of Laws.of 2006 No 217, item 1588 as amended.
 • [6.]The Act of 6 November 2008 amending the Personal Income Tax Act and the Corporate Income Tax Act and some other acts, Journal of Laws No 209, item 1316 as amended.
 • [1.]Bauta-Szostak J., Bogdański B., Nieruchomości sprzedaż najem dzierżawa skutki w PIT, CIT i VAT, Warszawa 2010.
 • [2.]Brzeziński B., Podstawy wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2008
 • [3.]Falski J., Ewolucja wykładni zasady równości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Państwo i Prawo 2000 r., nr 1.
 • [4.]Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne – zarys wykładu, Warszawa 2008.
 • [5.]Handzel M., Egzekucja zaległości podatkowych jako element bezpieczeństwa finansowego państwa – wybrane zagadnienia, [in:] Bezpieczeństwo finansowe państwa i organizacji gospodarczej, (ed.) S. Owsiak, Bielsko-Biała 2014.
 • [6.]Handzel M., Konstytucyjne podstawy systemu finansowego państwa, [in:] Instytucjonalne uwarunkowania systemu finansowego jako środowiska rozwoju sfery realnej, L. Podkaminer (ed.), Bielsko-Biała 2015.
 • [7.]Kocemba I., Opodatkowanie dochodów (przychodów) z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, Biuletyn Skarbowy nr 1/2009.
 • [8.]Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej – Komentarz, Banaszak B., Warszawa 2009.
 • [9.]Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – Komentarz, Sokolewicz W., Warszawa 2007.
 • [10.]Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do konstytucji RP z 1997r. Boć J. (ed.), Wrocław 1998.
 • [11.]Kubacki R., Leksykon podatku dochodowego od osób fizycznych. Wrocław 2010.
 • [12.]Łabno A., Zasada równości i zakaz dyskryminacji, [in:] Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, L. Wiśniewski (ed.), Warszawa 2006.
 • [13.]Mastalski R., Stosowanie prawa podatkowego, Wrocław 2008.
 • [14.]Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz. Dmoch W., Szymura T., Warszawa 2008.
 • [15.]Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz. Marciniuk J. (ed.) Warszawa 2009.
 • [16.]Polskie Prawo Konstytucyjne, Skrzydło W. (ed.), Lublin 2002
 • [17.]Prawo Konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, Sarnecki P. (ed.), Warszawa 2008.
 • [18.]Prawo Konstytucyjne, Witkowski Z. (ed.),Toruń 2009.
 • [19.]Pułło A., Idee ogólne a zasady prawa konstytucyjnego, Państwo i Prawo 1995 r., Nr 8.
 • [20.]Pułło A., Z problematyki zasad prawa; Idee ogólne w prawie konstytucyjnym, Przegląd Sejmowy 1996, Nr 1.
 • [21.]Styczyński R., Szczypiór M., Podatki 2009 Przegląd zmian PCC, CIT, VAT na 2009 r. Kompendium, Wrocław 2009.
 • [22.]Wronkowska S., Charakter prawny klauzuli demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej) [in:] Zasada demokratycznego państwa prawnego w Konstytucji RP, S. Wronkowska (ed.), Warszawa 2006.
 • [23.]Zirk-Sadowski M., Problem autonomii prawa podatkowego w orzecznictwie NSA, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2004 r., Nr. 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-405499bb-99aa-4181-b8de-d476d4ba3e4d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.