PL EN


2018 | 39 | 2 | 83-94
Article title

Uwarunkowania autonomii osób dorosłych z uszkodzonym słuchem

Content
Title variants
EN
Conditions for the Autonomy of Adults with Impaired Hearing
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wpływ poszczególnych czynników na autonomię dorosłych osób z uszkodzonym słuchem. Funkcjonowanie społeczne osób z wadą słuchu jest uwarunkowane czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Czas powstania i stopień uszkodzenia słuchu, rehabilitacja, rodzice, szkoła, praca, założenie własnej rodziny, sytuacja socjo-ekonomiczna oraz aktywność w czasie wolnym mają wpływ na realizację poszczególnych celów w życiu dorosłym. Należy przy tym zaznaczyć, że każda osoba z uszkodzonym słuchem, nawet głębokim ubytkiem słuchu, ma prawo do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Fakt uszkodzenia słuchu nie może być powodem do marginalizacji takich osób w społeczeństwie.
EN
The article analyses the influence of individual factors on the autonomy of adult people with hearing impairment. Social functioning of deaf people is conditioned by internal and external factors. The time of occurrence and degree of hearing impairment, rehabilitation, parents, school, work, starting a family, socio-economic situation and leisure activities have an impact on the attainment of individual goals in adulthood. It must be emphasized, that every person with hearing problems, even with severe hearing loss, has the right to fully participate in social life. The fact that a person has impaired hearing cannot result in his/her marginalization in society.
Year
Volume
39
Issue
2
Pages
83-94
Physical description
Dates
published
2018-06-30
References
 • Biuro Analiz i Dokumentacji. Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych. 2014. Niepełnosprawność – wybrane zagadnienia społeczne i prawne. Opracowania tematyczne OT-632. Warszawa: Kancelaria Senatu.
 • Czajkowska-Kisil, Małgorzata. 2016. Niepełnosprawność słuchowa jako przesłanka dyskryminacji. Dostęp: 19.09.2016. http://www.tea.org.pl/userfiles/file/Seminaria/niepelnosprawnosc_sluchowa_mczajkowska-kisil.pdf.
 • Hojan, Edward. 2009. Dopasowanie aparatów słuchowych. Łódź: Mediton.
 • Kaczyńska, Małgorzata i Elżbieta Chodźko-Horny. 1998. Człowiek niepełnosprawny w społeczeństwie – podstawowe pojęcia i różne rodzaje niepełnosprawności. W: Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, szkolenie doradców zawodowych. Olsztyn: Powiatowy Urząd Pracy.
 • Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. 1997. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych. Ustawa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 01.08.1997r. Dostęp:15.03.2018.http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,121,informacje-orealizacji-karty-praw-osob-niepelnosprawnych.
 • Kosakowski, Czesław. 2003. Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej. Toruń: Akapit.
 • Kowal, Krzysztof i Wojciech Stadnicki. 2016. Raport na temat barier występujących na styku osoba głucha – potencjalny pracodawca. Dostęp: 19.09.2016. http:// www.glusiwpracy.dobrekadry.pl/dokumenty/Raport-bariery.pdf.
 • Kowalska, Paulina i Tadeusz Durko. 2011. Język migowy jako środek komunikacji społecznej osób głuchych. Otorynolaryngologia, 10(2), 62-64.
 • Krakowiak, Kazimiera. 1998. Fonogesty jako narzędzie służące do rozwijania wyobrażeń słów u dzieci z uszkodzonym narzędziem słuchu. Kosmos. Problemy nauk biologicznych. Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, 47, 3(240), 251-259.
 • Kupisiewicz, Małgorzata. 2014. Słownik Pedagogiki Specjalnej. Warszawa: PWN, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 • Lech, Eumika. 2016. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób z dysfunkcją słuchu i mowy. Dostęp: 19.09.2016. http://www /Users/Anna/Downloads/poradnik8.pdf.
 • Majewski, Tadeusz. 1995. Edukacja i Rehabilitacja Osób Głuchoniewidomych. Warszawa: PZN, TPG.
 • Ostrowski, Michał. 2009. Reakcja rodziców na diagnozę a poszczególne etapy rozwoju dziecka z uszkodzonym słuchem. Edukacja zdrowotna. Półrocznik Naukowy Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej w Łodzi, 6(1), 97-106.
 • Pilarska, Joanna. Tolerancyjni pracodawcy? Dobrze słyszeć. Data dostępu:
 • 15.05.2010. http://www. słyszymy.pl/ page.php?id=85&page=1.
 • Prożych, Anna i Marzanna Radziszewska-Konopka. 2008. Dźwięki marzeń. Warszawa.
 • Rymaszewska, Joanna i Andrzej Kiejna. 2006. Funkcjonowanie społeczne i niesprawność społeczna – definicje, narzędzia oraz znaczenie kliniczne w psychiatrii. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 15(2), 99-104.
 • Rzecznik Praw Obywatelskich. 2014. Sytuacja osób głuchych w Polsce. Raport zespołu ds. głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • Stopa, Dominika. 2013. Mój „inny” lektorat-język angielski dla osób słabosłyszących i niesłyszących na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wiadomości o Równości, 3(4), 16-19.
 • Szczepankowski, Bogdan. 1999. Niesłyszący – Głusi – Głuchoniemi. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (Ustawa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 01.08.1997 r.). Dostęp: 15.10.2016. http://www.niepelnosprawni.gov. pl/container/uprawnienia-osob-niepelnosprawnych/Karta%20Praw%20 Osob%20Niepelnosprawnych.pdf.
 • Zajadacz, Alina. 2010. Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Czas wolny, turystyka i rekreacja osób niesłyszących w Polsce – zarys specyfiki problemu. Poznań: UAM.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4055fb75-8a7f-450a-8f5f-d889d4f96d20
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.