PL EN


2013 | 159 | 39-50
Article title

Modelowe ujęcie polityki dywidend z punktu widzenia inwestora rynku kapitałowego oraz emitenta

Content
Title variants
EN
A Model Approach to Dividend Policies from the Point of View of a Capital Market Investor and an Emitent
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses the issue of a model approach to dividend policies from the point of view of an investor and an emitent. The point of view of the investor was presented as a possibility of creating portfolios of securities made only of dividend companies in comparison to a popular method of creating dividend portfolios: the Markowitz method. On the other hand, an approach to dividend policies from the point of view of an emitent of securities was described as a possibility of applying fuzzy numbers and logit models in creating the strategy of the division of a company's profit. In addition, in the article the specificity of dividends and a potential influence of the paid out dividend on the behavior of the listings of shares of the companies was described
Year
Volume
159
Pages
39-50
Physical description
Contributors
References
 • Bulan L., Zhipeng Y. (2009): The Pecking Order of Financing in the Firm's Life Cycle. "Banking and Finance Letters", Vol. 1, No. 3, http://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id=1559150 (23.03.2013).
 • Bulan L., Subramanian N. (2009): The Firm Life Cycle Theory of Dividends. http://people.brandeis.edu/~lbulan/Book_Chapter.pdf (22.03.2013).
 • Giełda papierów wartościowych w Warszawie, www.gwp.pl (23.08.2013).
 • Horbaczewska B. (2012): Wypłaty dla akcjonariuszy a wycena akcji na rynku kapitałowym. CeDeWu, Warszawa.
 • Jabłoński B.: Model portfela dywidendowych papierów wartościowych. W: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2009. Red. A.S. Barczak, S. Barczak. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011.
 • Jabłoński B., Przybycin Z. (2011): Planning of a Financial Outcome and Dividend Policy in the Conditions of Uncertainty. Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica.
 • Jabłoński B. (2012): Zastosowanie logiki rozmytej w polityce dywidendowej przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W: Zarządzanie Finansami - upowszechnianie i transfer wyników badań. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Jabłoński B. (2010): Znaczenie wyboru grup akcji do portfela inwestycyjnego na przykładzie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w latach 1991-2009. W: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej. Red. U. Zagóra-Jonszta. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Jajuga K., Jajuga T. (2002): Inwestycje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kowerski M. (2011): Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne. Konsorcjum Akademickie Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie, WSZiA w Zamościu, Kraków-Rzeszów-Zamość.
 • Łachwa A. (2011): Rozmyty świat zbiorów, liczb, relacji, faktów, reguł i decyzji. Exit, Warszawa.
 • Maddala G.S. (2006): Ekonometria. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Piegat A. (2003): Modelowanie i sterowanie rozmyte. Exit, Warszawa.
 • Tarczyński W. (1997): Rynki kapitałowe T.1 i 2. Metody ilościowe. Placet, Warszawa.
 • Tarczyński W. (2002): Fundamentalny portfel papierów wartościowych. PWE, Warszawa.
 • Wypych M. (2005): Strategie dywidendowe polskich spółek giełdowych. W: Finanse przedsiębiorstw. Red. J. Ostaszewski. SGH, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-405d1661-b2a2-484e-ac53-254c7e4719cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.