Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 63 | 77-96

Article title

Fables of the Reconstruction: Human Emotion and Behavioral Heuristics in Environmental Economics

Authors

Title variants

PL
Opowieść o rekonstrukcji: ludzkie emocje i heurystyka behawioralna w ekonomii środowiskowej

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Environmental economics provides an especially rich source of insights into the impact of emotion, cognitive bias, and behavioral heuristics on risk assessment and management. In contrast with the ambivalent reception of behavioral psychology within mathematical finance, the impact of emotion and innate heuristics on environmental decision-making has never been doubted. From the affect heuristic to the endowment effect and disaster psychology, environmental choices harbor the richest trove of economic departures from strict rationality.
PL
Polityka środowiskowa jest szczególnie ważnym źródłem poznania wpływu emocji, błędu poznawczego i heurystyki behawioralnej na ocenę ryzyka i zarządzania ryzykiem. W przeciwieństwie do ambiwalentnej percepcji psychologii behawioralnej w finansach matematycznych wpływ emocji i wrodzonej heurystyki na podejmowanie decyzji środowiskowych nie został nigdy podany w wątpliwość. Wybory dotyczące kwestii środowiskowych są przykładem i źródłem licznych odstępstw od całkowitej racjonalności.

Journal

Year

Volume

63

Pages

77-96

Physical description

Contributors

  • Michigan State University

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-406d0f8b-9e58-4675-a0e0-64c3ae1c55d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.