PL EN


2013 | 1 | 2 | 211-227
Article title

Kultura organizacyjna a przebieg procesu zmiany organizacyjnej –przegląd badań

Authors
Content
Title variants
EN
Organisational culture and organisational change course–research review
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł ma na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie o relację pomiędzy kulturą organizacyjną a przebiegiem procesu zmiany organizacyjnej i przedstawienie stanu dotychczasowych badań nad powyższym zagadnieniem. Dla osiągnięcia powyższego celu zastosowano analizę danych zastanych. Wykorzystane materiały źródłowe obejmują przede wszystkim wyniki różnorodnych badań dotyczących zjawisk zachodzących podczas zmian organizacyjnych. Na potrzeby prowadzonych analiz podjęto próbę rekonstrukcji kluczowych nurtów w badaniach nad kulturą organizacyjną i zmianą organizacyjną oraz ich podstaw teoretycznych. Przedstawione wyniki badań dowodzą znaczącego zróżnicowania perspektyw badawczych związków kultury organizacyjnej i zmiany organizacyjnej. Jednocześnie łatwo zauważalna jest dominacja prac empirycznych należących do funkcjonalnego nurtu badania zjawisk zachodzących w organizacjach formalnych.
Year
Volume
1
Issue
2
Pages
211-227
Physical description
Contributors
author
 • Mgr, Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
References
 • Allen D., Kern T., Havenhand M. (2002), ERP Critical Success Factors: An Exploration of the Contextual Factors in Public Sector Institutions, “Proceedings of the 35th Annual Hawaii International Conference on System Sciences”, Vol.8
 • Ashkanasy N.M., Wilderom C.P.M., Peterson M.F. (2000), Handbook of organizational culture and climate, Sage, Thousand Oaks –London –New Delhi
 • Burker W.W., Litwin G.H. (1992), A Causal Model of Organizational Performance and Change, “Journal of Management” Vol. 18 Iss. 3
 • Cameron K.S., Quinn R.E.(2003), Kultura organizacyjna –diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
 • Carlström E.D., Ekman I.(2012), Organisational culture and change: implementing person-centred care, “Journal of Health Organization and Management” Vol. 26 Iss. 2
 • Gargeya V.B., Brady C.(2005), Success and failure factors of adopting SAP in ERP system implementation, “Business Process Management Journal” Vol. 11 Iss. 5
 • Grabot B., Mayère A., Bazet I. (red.) (2008), ERP Systems and Organisational Change. A Sociotechnical Insight, Springer, London
 • Hansen P.H. (2007), Organizational Culture and Organizational Change: The Transformation of Savings Banks in Denmark, 1965–1990, “Enterprise&Society”, Vol. 8, no. 4
 • Hatch M.J.(2002), Teoria organizacji, WNPWN, Warszawa
 • Hofstede G.(2007), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa
 • Konecki K.(2002), Kultura organizacyjna. Główne perspektywy analityczno-badawcze, w: Szkice z socjologii zarządzania, Konecki K., Tobera P.(red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Kostera M.(2007), Kultura organizacji. Badania etnograficzne polskich firm, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk
 • Martínez-Iñigo D., Crego A., Garcia-Dauder S., Domínguez-Bilbao R. (2012), Organizational culture as a source of change in trade unions, “Employee Relations” Vol. 34 Iss. 4
 • McLaughlin J., Rosen P., Skinner D. and Webster A.(1999), Valuing Technology. Organisations, cultureand change, Routledge, London-New York
 • McMillan E.(2004), Complexity, Organizations and Change, London, New York
 • Meyerson D., Martin J. (1987), Cultural Change: An Integration of Three Different Views, “Journal of Management Studies” Vol.24 Iss. 6
 • Michela J.L., Burke W.W.(2000), Organizational Culture and Climate in Transformations for Quality and Innovation, w: Handbook of Organizational Culture & Climate, Ashkanasy N.M., Wilderom C.P.M, Peterson M.F. (red.), Sage Publications, Thousand Oaks –London–New Delhi
 • Rajapakse J., Seddon P.B.(2005), ERP Adoption in Developing Coun-tries in Asia: A Cultural Misfit, http://gebennehmen.de/PLAY-OUGH/ERP_vs_Culture.pdf, dostęp dnia 13.01.2013
 • Robertson P.J., Roberts D.R., Porras J.I.(1993), Dynamics of planned organizational change: assessing empirical support for a theoretical model, ‘Academy of Management Journal’, Vol. 36 No. 3
 • Sankowska A. (2011), Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrzorganizacyjny, Difin, Warszawa
 • Wendland M. (2011), Konstruktywizm komunikacyjny, WNIF UAM, Poznań
 • Woodman R.W. (1989), Organization and Development New Arenas for Inquiry and Action, „Journal of Management”, no 6
 • Zbiegień-Maciąg L.(1999), Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, WNPWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-406e46ff-4f06-442d-8bb8-f07207710b0d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.