PL EN


Journal
2008 | 1 | 67-84
Article title

Komitetowe ośrodki decyzyjne w pierwszym fi larze Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Committee - Style Decision-Making Bodies in the First Pillar of the European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest prezentacja pojęcia, klasyfi kacji, zadań i funkcjonowania komitetów działających w pierwszym fi larze Unii Europejskiej, a także rozwiązania alternatywnego w postaci agencji. Komitety są wpływowymi, choć niedocenianymi, ośrodkami decyzyjnymi. Będąc częścią większych sieci, są obecne we wszystkich fazach cyklu politycznego: kształtowania polityki, decydowania politycznego i implementacji politycznej. Ich istnienie wyjaśniane jest przez główne nurty teorii integracji i demokracji. W wielu przypadkach są one rzeczywistymi decydentami, a rola formalnych autorów decyzji sprowadza się do zatwierdzania decyzji podjętych w komitetach
EN
The goal of the paper is presentation of a notion, classifi cation, tasks and functioning of committees acting in the fi rst pillar of the European Union as well as an alternative solution: agencies. Committees are infl uential but underestimated decision-making bodies. Being a part of broader networks, they are present in every phase of political cycle: policy shaping, political decision-making and political implementation. Their existence is explained by mainstreams of integration and democracy theories. In many cases they are real decision-makers while formal authors of decision can only confi rm decisions made in committees
Journal
Year
Issue
1
Pages
67-84
Physical description
Artykuł naukowy
Dates
published
2008-10-10
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3109
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4075aac8-bb25-41d5-9004-76b976bfe1d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.