PL EN


2015 | 53 | 1 - RODZINA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI | 129-143
Article title

Charakterystyka modlitw wstawienniczych adwentowej Liturgii Godzin

Content
Title variants
The Characteristics of Intercessory Prayers of the Advent Liturgy of the Hours
DE
Charakteristik der Fürbittengebete des Stundengebets im Advent
FR
La caractéristique des prières d’intercession de la Liturgie des Heures d’Avent
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Chrześcijańska modlitwa jest odpowiedzią na wezwanie Chrystusa Pana, aby zawsze się modlić i nie ustawać (por. Łk 18, 1). Jednak już sami Apostołowie, choć znane im były różne formy modlitwy starotestamentalnego ludu Bożego, występowali ze wzruszającą prośbą, aby ich Pan i Mistrz zechciał nauczyć ich modlić, zapewne tak, jak sam dawał im przykład (por. Łk 11, 1). Od tamtej pory Modlitwa Pańska pozostaje wzorem modlitwy chrześcijańskiej, choć w ciągu wieków wokół niej i innych modlitw – Psalmów, powstały inne, będące świadectwem chrześcijańskiego lex orandi – lex credendi. Modlitwy wstawiennicze, obok tekstów natchnionych i innych elementów składowych Liturgii Godzin, wyrażają świadectwo chrześcijańskiej pobożności, a także i wiary. Będąc publiczną modlitwą Kościoła, pozostają miejscem teologicznego poznania, gdyż nieustannie inspirują się słowem Bożym. Celem modlitw wstawienniczych Jutrzni jest poświęcenie Bogu rozpoczynającego się dnia wypełnionego pracą i szeroko rozumianym apostolatem. Nieszpory zaś, posiadające charakter wybitnie błagalny, zanoszone są w intencjach świata, Kościoła, niekiedy lokalnej wspólnoty. Ostatnie wezwanie rezerwowane jest modlitewnej pamięci o zmarłych. Liturgiczny czas Adwentu zabarwia wezwania modlitw wstawienniczych właściwym sobie kolorytem. Jest w nim często emocjonalna tęsknota za przyjściem wcielonego Zbawiciela i pełne ufności wyczekiwanie na miłosierdzie i litość podczas Paruzji. Grudniowe mroki Adwentu to czas, kiedy gromadzący się na modlitwie Kościół błaga o światło Chrystusowej nauki. Obok radości z rychłego przyjścia Zbawiciela na ziemię w ludzkim ciele, nie brakuje zadumy na potrzebą obudzenia uśpionej być może wiary, zmiany życia i – choć niekoniecznie wyraża to specyfikę adwentowego czuwania – prostowania ścieżek przed Panem przez ducha pokuty, bardziej charakterystycznego dla Wielkiego Postu. Natomiast Modlitwa Pańska, wieńcząca za każdym razem preces adwentowej Liturgii Godzin, przypomina o eucharystycznym misterium: zarówno tym w wymiarze sakramentalnym, jak i tym, będącym modus vivendi pozostającego w realiach ziemskiej egzystencji chrześcijanina.
The Intercessions at Morning and Evening Prayers are a kind of testimony of Christian faith. The last liturgical reform, made by Vatican Council II, offers much bigger variety of intercessions than earlier Breviary. Intercessions at the Morning Prayer focus their attention on sanctifying of beginning day, its work and apostolate. Intercessions at the Evening Prayer have a strong beseeching character and concern problems of the world, the Church and local community. The last intercession of Vespers always refers to dead. The Liturgy of the Hours are officinal prayer of the Church. So in the Advent time the intercessions show typical for this liturgical period themes: the Second Coming and the Incarnation of Jesus Christ. Also typical for the Advent intercessions are human attitudes to Christ’s coming: waiting, fear, hope, preparation by prayer and penance.
Keywords
Contributors
References
 • B. Nadolski, Liturgika II. Liturgia i czas, Poznań 2013.
 • Breviarium Romanum ex decreto Ss. Concilii Tridentini restitutum, s. Pii V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. et Urbani VIII. auctoritate recognitum, cum officiis sanctorum novissime per summos pontifices usque ad hanc diem concessis, pro majori recitantium commoditate diligenter dispositis, Campoduni 1855.
 • Breviarium Romanum ex decreto ss. Concilii Tridentini restitutum, s. Pii V. Pontificis Maximi jussu editum, aliorumque pontt. cura recognitum, Pii papæ X auctroitate reformatum, Pars hiemalis, Editio XVIII juxta typicam, Ratisbonæ 1939.
 • Bugnini A., La riforma liturgica (1948 – 1975), Roma 1983.
 • Decyk J., Eschata w oficjum za zmarłych Liturgii Godzin, Warszawa 2003.
 • Egeria, Pielgrzymka do miejsc świętych, Warszawa 1970.
 • Głowa W., Modlitwa Liturgiczna – Liturgia Godzin, Przemyśl 1996.
 • Gryglewicz F., Ewangelia według św. Łukasza. Wstęp – Przekład z oryginału - Komentarz, w: Pismo Święte Nowego Testamentu w 12 tomach. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz (red. E. Dąbrowski, F. Gryglewicz), Pallottinum, Paznań – Warszawa 1974, s. 219-223.
 • Homerski J., Ewangelia według świętego Matusza. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz, w: Pismo Święte Nowego Testamentu w 12 tomach. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz (red. E. Dąbrowski, F. Gryglewicz), Pallottinum, Paznań 2004, s. 145-150.
 • J. Janicki, E. Piotrowski, Elementy składowe Liturgii Godzin, w: W. Świerzawski (red.), Mysterium Christi. Liturgia uświęcania czasu, t. 5, Zawichost – Kraków – Sandomierz 2013, s. 188.
 • Jan Paweł II, Konstytucja Apostolska „Fidei depositum”, w: Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 2012, s. 13.
 • Krakowiak Cz., Modlitwy wstawiennicze i oracje, „Ateneum Kapłańskie”, 75(1983) z. 446, s. 78.
 • Liturgia Godzin z Janem Pawłem II i Benedyktem XVI, t. 33, Tarnów 2007.
 • Liturgia Godzin. Codzienna modlitwa Ludu Bożego. Okres Adwentu, Okres Narodzenia Pańskiego, t. I, Pallottinum, Poznań 20062.
 • Liturgia Horarum iuxta ritum romanum I, Tempus Adventus, Tempus Nativitatis. Officium divinum ex decreto Sacrosancti Œcumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Paulii PP. VI promulgatum, Editio typica, Vaticanis 1975.
 • Miazek J., Modlitwy błagalne (preces) w Laudesach i Nieszporach Liturgii Godzin, „Studia Theologica Varsaviensia”, 20(1982) nr 1, s. 175-177.
 • Stefański J., Reforma Liturgii Godzin według Vaticanum II. Prace redakcyjne, „Ateneum Kapłańskie”, 75(1983) z. 446, s. 20-23.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-407ce1d0-9d1f-4bdc-9cc7-3d1f96f2263e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.