PL EN


2017 | 3 | 166-174
Article title

Ocena potrzeb szkoleniowych średniego personelu medycznego

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The assessment of training needs of the intermediate level medical staff
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Employees are the most important asset of any organisation, and this is true especially when discussing about service sector to which medical entities belong. Keeping competent employees in the organisation is becoming one of the most essential objectives of all medical entities. The objective of the study was to assess training needs of the intermediate level medical staff employed in the Independent Public Health Care Clinic. The research was carried out in 2016 in the group of 76 people of medical staff (nurses, physiotherapists, laboratory diagnosticians and electroradiology technicians) employed in a medical entity in Świętokrzyskie province. Complete data was collected from 46 employees in total. Participation in the research was voluntary. An interview method was applied in order to assess individual needs of medical staff as far as training and the competence development were concerned. A specially prepared questionnaire was used in the research. Over a half (58%) of the employees taking part in the research realised the need of professional training. They declared that the most welcome forms and methods of training would be lectures (52%) and workshops (48.3%). Self-study and e-learning were not preferred by most of the respondents. The range of subject matter for training which was pointed out by the respondents coincides with the current epidemiological situation in Poland.
References
 • Jarosiński M., Winch S. (red.): Zarządzanie podmiotami leczniczymi przekształcanymi w spółki prawa handlowego. Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014.
 • Stoner J.A.R., Freeman R.E., Gilbert D.R., JR: Kierowanie. PWE, Warszawa 1999, s. 378.
 • Leary-Joyce J.: Budowanie wizerunku pracodawcy z wyboru, Wolters Kluwer Business, Kraków 2007; M. Kozłowski, Employer Branding, Wolters Kluwer Business, Kraków 2012.
 • Buchelt-Nawara B.: Strategiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w wojewódzkich samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej – szpitalach – w kontekście emigracji personelu medycznego wyższego i średniego szczebla po wejściu Polski do Unii Europejskiej. [htpp://www.malopolskie.pl /Pliki/2007/Raport UM_2 .pdf. Kraków.
 • Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. PWE, Warszawa 2007, s. 100.
 • Pocztowski A., Miś A.: Analiza zasobów ludzkich w organizacji, Wydawnictwo AE, Kraków 2000, s. 10, s.56.
 • Karczmarska A., Sienkiewicz Ł.: Identyfikacja i pomiar talentu w organizacjach, [w:] S. Borkowska (red.), Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa 2005, s. 53–70.
 • Noe R.A.: Employee training and development, McGraw Hill, Nowy Jork 2005, s. 76, 77.
 • Włodarczyk C., Domagała A.: Kadry medyczne opieki zdrowotnej. Niektóre problemy, postulowane działania. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2011, 2; 30–41.
 • Wójcik G., Sienkiewicz Z., Wrońska I.: Migracja zawodowa personelu pielęgniarskiego jako nowe wyzwania dla systemów ochrony zdrowia, Problemy Pielęgniarstwa 2007, tom 15, zeszyt nr 2, 3.
 • Zabezpieczenie społeczeństwa Polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych. Raport Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 2015 r. dokument pdf www.nipip.pl 3.11.2016 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4086ffe5-9311-46bd-9782-4f4d3ca3ba4a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.