PL EN


2018 | 514 | 67-75
Article title

Zestawienia wynikowe jako obiekty kosztów związane z funkcjonowaniem systemu informacyjnego rachunkowości

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Efektem funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości są zestawienia wynikowe wykorzystywane przez różne grupy odbiorców w procesie decyzyjnym. Niezwykle ważne jest, aby dokonać wyceny tych zestawień. Znajomość kosztów ich przygotowania pozwala bowiem stwierdzić, jakie komórki organizacyjne lub osoby są odpowiedzialne za koszty ponoszone przez działy rachunkowości. Informacje takie mogą stanowić podstawę podejmowania decyzji zarządczych. Za cel artykułu przyjęto zaprezentowanie sposobu wyceny zestawień wynikowych stanowiących zbiory informacji generowanych przez rachunkowość. Osiągnięcie tak sformułowanego celu wymagało przeprowadzenia krytycznej analizy literatury przedmiotu, zastosowano również ogólną metodę dedukcyjną. W efekcie, wykorzystując podejście procesowe, opracowano procedurę wyceny omawianych zestawień, wskazano odpowiednie nośniki kosztów, scharakteryzowano sposób wykonywania obliczeń pozwalający ustalić koszt przygotowania zestawienia wynikowego.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4098e752-85ca-479b-81c0-1964e4292d27
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.