PL EN


2006 | 1(23) | 65-82
Article title

Efekty redystrybucyjne zmian regionalnej dostępności transportowej

Authors
Content
Title variants
EN
The Distributive Effects of Regional Transport Accessibility
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wskaźniki dostępności transportowej mogą odzwierciedlać zmiany w infrastrukturze transportu o charakterze zarówno intraregionalnym, jak i interregionalnym. Modele tzw. nowej geografii ekonomicznej pokazują, że wzrost dostępności transportowej może nie mieć żadnego pozytywnego wpływu na rozwój biednych regionów. Korzystają regiony bogate lub te położone w korytarzach transportowych. W krajach takich jak Polska infrastruktura transportu może być efektywna. Jednak główny wniosek z modelu SASI i projektu IASON jest taki, że trendy społeczno-ekonomiczne, takie jak starzenie się społeczeństw lub wzrost wydajności pracy, mają o wiele większy wpływ na kształtowanie się wskaźników kohezyjnych (PKB lub zatrudnienia) niż regionalna dostępność transportowa.
EN
Accessibility indicators can be defined to reflect both within-region transport infrastructure and infrastructure outside the region which affect the region (interregional infrastructure). The new geography models show that increase of accessibility may have no positive impact on poor regions development. The only regions on which it may have an effect are those which are rich or those situated on transport corridors. In countries like Poland transport infrastructure might be effective. However the main result of SASI model and IASON project is that socio-economic trends such as ageing of the population and increases of labour productivity have much stronger impact on cohesion indicators (GDP or employment) than regional transport accessibility.
Contributors
author
 • Katedra Historii Myśli Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
References
 • Baldwin R., Forslid R., Martin P., Ottaviano G., Robert-Nicoud F., 2003, Economic Geography and Public Policy, Princeton, NJ: Princeton University Press.
 • Bröcker J., Kancs A., Schürmann C., Wegener M., 2001, Methodology for the Assessment of Spatial Economic Impacts of Transport Projects and Policies, IASON Deliverable D2, Kiel/Dortmund, December.
 • Fujita M., Krugman P., 2004, "The new economic geography: Past, present and the future", Papers in Regional Science, nr 83.
 • Fürst F., Hackl R., Holi A., Kramař H., Schürmann С., Spiekermann K., Wegener M., 1999, The SASI Model, Model Implementation, SASI Deliverable DU, Dortmund, December.
 • Fürst F., Schürmann C., Spiekermann K., Wegener M., 2000, The SASI Model, Demonstration Examples, SASI Deliverable D15, Dortmund, January.
 • Holl A., 2004, "Manufacturing location and impacts of road transport infrastructure: empirical evidence from Spain", Regional Science and Urban Economics, nr 34.
 • Krugman P., 1991, "Increasing returns and economic geography", Journal of Political Economy, t. 99, nr 3.
 • Martin P., 1998, "Can regional policies affect growth and geography in Europe?", The World Economy, t. 21, nr 6, August.
 • Masser I., Craglia M., Holl A., 1997, The SASI Model, Data Requirements and Structures, SASI Deliverable D7, Sheffield, October.
 • OECD, 2002, Impact of Transport Infrastructure Investment on Regional Development, Paris.
 • Spiekermann K., Neubauer J., 2002, European Accessibility and Peripherality: Concepts, Models and Indicators, Nordregio Working Paper, Stockholm.
 • Tavasszy L.A., Burgess A., Renés G., 2004, Final Publishable Report, IASON Deliverable D10, TNO Inro, Delft, Netherlands, March.
 • Wegener M., Bökemann D., 1998, The SASI Model, Model Structure, SASI Deliverable D8, Dortmund, August.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-40a2f961-9ac2-439b-b69f-99330de11ac6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.