PL EN


2013 | 4(211) | 37-50
Article title

Przeciwzłożoność. Polityki prostoty

Authors
Content
Title variants
EN
Countercomplexity. Politics of Simplicity
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule staram się pokazać konsekwencje, jakie niesie za sobą fakt, że człowiek świadomie doświadcza tego, iż funkcjonuje w obrębie dynamicznych układów złożonych. Jednym z najważniejszych rezultatów tej specyficznej własności ludzi jako gatunku jest próba zredukowania stopnia złożoności tego typu układów. Działania tego rodzaju określam mianem polityki prostoty oraz pokazuję, w jaki sposób realizuje się ona w obrębie zwrotu partycypacyjnego; modelowania matematycznego; w formach w jakich urzeczywistnia się dziś demokracja oraz działalność ekonomiczna, projektowanie itd. Staram się również pokazać, dlaczego polityka prostoty prowadzi do wzrostu stopnia złożoności współczesnego świata.
EN
The main goal of the article is to show the consequences of the fact that people experience knowingly operating within the dynamic complex systems. One of the most important results of this specific human properties is an attempt to reduce the complexity of such systems. I recognize such activities as politics of simplicity and show how they are implemented within the “social turn”, mathematical modeling, in contemporary forms of democracy and economic activity, design, etc. I also try to show why the politics of simplicity increase the complexity of the modern world.
Year
Issue
Pages
37-50
Physical description
Contributors
 • Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89 budynek C, 60-568 Poznań
References
 • Adams, John. 1995. Risk. London: UCL Press.
 • Benjamin, Walter. 1996. Anioł historii: eseje, szkice, fragmenty. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Bishop, Claire. 2012. Artificial Hells. Participatory Art and the Politics of Spectatorship. London, New York.
 • Castellani, Brian i Frederic W. Hafferty. 2009. Sociology and Complexity Science. A New Field of Inquiry. Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag.
 • Eliade, Mircea. 1999. Sacrum i profanum: o istocie religijności. Warszawa: Wydaw. KR.
 • Érdi, Peter. 2008. Complexity explained. Berlin: Springer.
 • Goffman, Erving. 2010. Analiza ramowa: esej z organizacji doświadczenia. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, r.1.
 • Johnson, Neil. F. 2010. Simply Complexity: A Clear Guide to Complexity Theory. Oxford: Oneworld Publications.
 • Klugger, Jeffrey. 2008. Simplexity: Why Simple Things Become Complex (and how complex things can be made simple). New York: Hyperion.
 • Kolaboratorium. Zmiana i współdziałanie. 2011. M. Frąckowiak, L. Olszewski i M. Rosińska (red.). Poznań: Fundacja SPOT.
 • Krajewski, Marek. 2013. Widmo emergencji i jego wrogowie. „Czas Kultury” 2: 126–134.
 • Krajewski, Marek. [bd] Incydenty. Badając gęste społeczeństwo (tekst niepublikowany).
 • Mackay, Charles. 1999. Niezwykłe szaleństwa tłumów: Warszawa : WIG-Press.
 • Mitchell, Melanie. 2009. Complexity. A Guided Tour. Oxford; New York: Oxford University Press.
 • Morin, Edgar. 2008. On complexity. Cresskill, NJ : Hampton Press.
 • Otto, Rudolf.1968. Świętość: elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Rheingold, Howard. 2003. Smart Mobs: The Next Social Revolution (http://www.smartmobs.com). Cambridge.
 • Sawyer, R. Keith. 2005. Social Emergence: Societies as Complex Systems. Cambridge; New York: Cambridge University Press.
 • Sloterdijk, Peter. 2011. Kryształowy pałac. O filozoficzną teorię globalizacji. Gdańsk: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, s. 221–233.
 • Smelser, Neil J. 1998. Theory of Collective Behaviour. London: Routledge.
 • Walby, Sylvia. 2007. Complexity Theory, Systems Theory, and Multiple Intersecting Social Inequalities. „Philosophy of the Social Sciences” 37, nr 4: 449–470.
 • Winkowska-Nowak, Katarzyna, Dominik Batorski i Heinz-Otto Peitge. 2003. Wprowadzenie do dynamiki społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica".
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-40a8e59e-fe94-4e0b-a8a4-ddd4a20f7786
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.