Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 44 | 7(520) | 13–17

Article title

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JAKO CEL EDUKACJI FORMALNEJ, POZAFORMALNEJ I NIEFORMALNEJ

Selected contents from this journal

Title variants

EN
ENTREPRENEURSHIP AS A GOAL OF FORMAL, NON-FORMAL AND INFORMAL EDUCATION

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono propozycję integralnego rozpatrywania kompetencji i cech przedsiębiorców – w kontekście edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej. Na tle pożądanych kompetencji i cech omówiono możliwości ich zdobycia i rozwoju w wyróżnionych typach edukacji. Szczególną uwagę poświecono analizie programu przedmiotu „podstawy przedsiębiorczości” przygotowanego z myślą o szkole branżowej I stopnia – będącego podstawą edukacji formalnej w tym zakresie.
EN
The article presents a proposal for the integral handling of competencies and characteristics of entrepreneurs – in the context of formal, non–formal and informal education. On the background of desirable competences and traits the possibilities for their acquisition and development in selected types of education are discussed. Particular attention was paid to the analysis of the “basics of entrepreneurship” curriculum prepared for the firstlevel vocational school – the basis of formal education in this field.

Year

Volume

44

Issue

Pages

13–17

Physical description

Contributors

  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

References

  • Holland J.L. (1985), Making Vocational Choices. A Theory of Vocational Personalities & Work Environments, Prentice–Hall Inc., New Jersey.
  • Klonowska-Matynia M., Palinkiewicz J. (2013), Przedsiębiorczość w teorii ekonomicznej, „Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej”, nr 17, s. 29–40.
  • Kwiatkowski S.M. (2002), Uczenie się przez całe życie – memorandum Komisji Europejskiej, „Edukacja”, nr 1, s. 110–116.
  • Kwiatkowski S.M. (2016), Kompetencje społeczne pracowników – kontekst edukacyjny, „Polityka Społeczna”, nr 9, s. 33–36.
  • Piecuch T. (2014), Charakterystyka przedsiębiorców społecznych – przegląd literatury, „Ekonomia Społeczna, nr 2, s. 58–68.
  • Półturzycki J. (2016), Spór o kształcenie ustawiczne. Polemiki i analizy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  • Sławiński S., red. (2014), Słownik podstawowych terminów dotyczących krajowego systemu kwalifikacji, Wydawnictwo Instytutu Badań Edukacyjnych, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-40b797fe-1983-4542-a761-9dd514e93ce5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.