PL EN


2016 | 1(28) | 411-430
Article title

Dyskurs o uchodźcach jako symptom kryzysu solidarności

Authors
Content
Title variants
EN
Discourse about refugees as a symptom of solidarity crisis
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest dyskurs publiczny dotyczący migrantów i uchodźców. Autor stawia sobie za cel rekonstrukcję cech charakterystycznych tego dyskursu. Jego zamiarem jest opisanie strategii argumentacji i zabiegów retorycznych, których używają publicyści i politycy w celu uzasadnienia odmowy przyjmo-Przedmiotem niniejszego artykułu jest dyskurs publiczny dotyczący migrantów i uchodźców. Autor stawia sobie za cel rekonstrukcję cech charakterystycznych tego dyskursu. Jego zamiarem jest opisanie strategii argumentacji i zabiegów retorycznych, których używają publicyści i politycy w celu uzasadnienia odmowy przyjmo-wania przez Polskę uchodźców. Cel badawczy autor zrealizował za pomocą narzędzi badawczych zaczerpniętych z repertuaru analizy dyskursu i krytycznej analizy dyskursu. Materiałem badawczym były wybrane teksty opublikowane na portalach internetowych niezależna.pl, myśl24.pl, wpolityce.pl, fronda.pl. Na podstawie analizy autor formułuje ogólny wniosek dotyczący antyimigranckiego dyskursu. Jego zdaniem strategie stosowane w analizowanych tekstach można pogrupować w dwie kategorie. Pierwsza z nich opiera się na poczuciu zagrożenia. Imigranci, z uwagi na fakt pochodzenia z innej kultury, postrzegani są jako niosący różnego rodzaju zagrożenia, których rozmiar i charakter zależy tylko od wyobraźni autorów i przykładów, którymi się ta wyobraźnia żywi. Druga strategia ma charakter etyczny i opiera się na przekonaniu, że obowiązek pomocy czy solidarności z innymi ludźmi nie ma zasięgu uniwersalnego, nie jest bezwarunkowy.
EN
This paper concerns a Polish public discourse about migrants and refugees. The author describes specific features of the discourse and tries to show strategies of argumentation and rhetoric used by politicians and journalists in order to justify opposition to the acceptance of refugees. The current study was carried out using research tools taken from discourse analysis and Critical Discourse Analysis. The research materials were texts published on the rightist websites: niezależna.pl, myśl24.pl, wpolityce.pl, and fronda.pl. On the basis of the texts analysis the author concludes that despite the great diversity, discursive strategies have in principle two main goals, hence can be divided into two groups. The first group comprises strategies that are based on the fear. Migrants that come from different cultures are believed to pose various types of threats which size and nature depend only on the author’s imagination and the examples that it feeds on. The second group contains strategies concerning moral issues. They are built on the conviction that obligation to help those in need and to solidarize with them is not universal and unconditional.
Year
Issue
Pages
411-430
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 • Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
References
 • (2013). Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. IX, nr 1. ISSN 1733-8069.
 • Barker, Ch. (2005). Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo UJ, Kraków. ISBN 83-233-2005-5.
 • Burszta, W.J. (2004). Różnorodność i tożsamość, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań. ISBN: 83-7177-282-3.
 • Fairclough, N. (2013). Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language. Taylor and Francis. Kindle Edition. ISBN: 978-1405858229.
 • Fersz-Piłat, K. (2015). Kompetencje międzykulturowe w edukacji dorosłych. Przypadek podręczników do nauki języka polskiego dla cudzoziemców. „Journal of Modern Science” 2/25, Wydawnictwo WSGE, Józefów. ISSN 1734-2031.
 • Geisser. V. (2009) Nowa islamofobia. Książka i Prasa, Warszawa. ISBN 978-8388353- -33-8.
 • Huntington, S. (2008). Zderzenie cywilizacji. Muza, Warszawa. ISBN 978-83-7495- -562-1.
 • Korczyński, M. (2015). Migracje – edukacja międzykulturowa – bezpieczeństwo. „Journal of Modern Science”, 4/27. Wydawnictwo WSGE, Józefów. ISSN 1734-2031.
 • Siejka, P. (2013). Wpływ migracji zarobkowych na bezpieczeństwo rodziny. „Journal of Modern Science”, 4/19. Wydawnictwo WSGE, Józefów. ISSN: 1734-2031
 • Tokarska-Bakir, J. (2008). Legendy o krwi, W.A.B., Warszawa. ISBN: 978-83-7414- -022-5.
 • Van Dijk van, T. (2001). Badania nad dyskursem. W: idem (red.), Dyskurs jako struktura i proces, tłum. G. Grochowski. Wydawnictwo PWN, Warszawa, s. 9–44. ISBN 83-01-13532-8.
 • Wrzosek, T. (2010). Nacjonalizm i hegemonia. Przypadek Młodzieży Wszechpolskiej. Wydawnictwo Wschód-Zachód, Łódź. ISBN 978-83-61422-16-7
 • Sieradzki, S. (2015). Uchodźcy muzułmańscy w Niemczech żądają... domów i samochodów. Dadzą im to, aby nie wysadzali się w powietrze na miejskich deptakach? wpolityce. pl, online: http://wpolityce.pl/swiat/270362-uchodzcy-muzulmanscy-w-niemczechzadaja- domow-i-samochodow-dadza-im-to-aby-nie-wysadzali-sie-w-powietrzena- miejskich-deptakach [dostęp: 2.02.2016].
 • Czarnecki, R. (2015). Imigranci w Szwecji i RFN – przestroga dla Polski. niezależna.pl, online: http://niezalezna.pl/74316-imigranci-w-szwecji-i-rfn-przestroga-dla-polski [dostęp: 2.02.2016].
 • Szwedka Ingrid Carlqvist do Polaków: Musicie zatrzymać imigrantów-islamistów! (2015). fronda.pl, online: http://www.fronda.pl/a/szwedka-ingrid-carlqvist-do-polakow- musicie-zatrzymac-imigrantow-islamistow,58834.html [dostęp: 2.02.2016].
 • Strzelczyk, D. (2015). Przebudzenie czasu. myśl24.pl, online: http://mysl24.pl/spoleczenstwo/ 2623-przebudzenie-czasu.html [dostęp: 2.02.2016].
 • Zalewski, P. (2015). Pomoc za wszelką cenę? myśl24.pl, online: http://mysl24.pl/polityka/ 2617-pomoc-za-wszelka-cene.html [dostęp: 2.02.2016].
 • Pławski, M. Fałszywy i naiwny argument z „miłosierdzia”. myśl24.pl, online: http:// mysl24.pl/polityka/2606-stanowcze-nie-w-sprawie-przyjmowania-imigrantow. html [dostęp: 2.02.2016].
 • Najazd na Niemcy – uchodźcy są chorzy, kosztują miliardy euro, dochodzi do awantur (2015). niezależna.pl, online: http://niezalezna.pl/70124-najazd-na-niemcy-uchodzcysa- chorzy-kosztuja-miliardy-euro-dochodzi-do-awantur [dostęp: 2.02.2016].
 • Lekarze ostrzegają. Uchodźcy mogą ściągnąć do Europy zakaźne choroby (2015), niezależna. pl, online: http://niezalezna.pl/71125-lekarze-ostrzegaja-uchodzcy-mogasciagnac- do-europy-zakazne-choroby [dostęp: 2.02.2016].
 • Kaczyński o przyjęciu uchodźców: PiS uważa, że rząd nie ma prawa do podejmowania takiej decyzji (2015). niezależna.pl, online: http://niezalezna.pl/70962-kaczynskio- przyjeciu-uchodzcow-pis-uwaza-ze-rzad-nie-ma-prawa-do-podejmowania-takiej- decyzji [dostęp: 2.02.2016].
 • Imigranci kłamią: 30 procent „syryjskich uchodźców” w Niemczech nie pochodzi z Syrii (2015). niezależna.pl, online: http://niezalezna.pl/71280-imigranci-klamia-30-proc-syryjskich-uchodzcow-w-niemczech-nie-pochodzi-z-syrii [dostęp: 2.02.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-40bfe527-f0a8-466f-80b8-0231fa4c7dd9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.