PL EN


2014 | 15 | 129-139
Article title

Rola doradców kariery w Holandii z perspektywy teorii strukturacji

Authors
Content
Title variants
EN
Th e role of career counsellors in the Netherlands from the perspective of structuration theory
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In this paper the author presents some part of her own research conducted in the Netherlands and aimed at knowing the career counsellors role in society and local communities. The author argues that it is useful for researcher to make use of the theory of structuration by Anthony Giddens to interpret the collected data. This theory allows researcher to interpret both actions of an individual as well the social and cultural contexts of these actions. In the article the role of career counsellors working for private counselling office has been presented as an example of the way of using the theory of structuration. While indicating the rules of acting and the moments of reflexive monitoring of action by counsellors, which are some of the crucial elements/concepts in structuration theory, the author presents the analysis based on this theory. As the results show, the social role of career counsellors seems to be complex and based on many cultural factors.
Year
Volume
15
Pages
129-139
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
author
 • Wydział Zamiejscowy Dolnośląskiej Szkoły Wyższej w Kłodzku, ul. Wojska Polskiego 14, 57-300 Kłodzko
References
 • Appadurai A., Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Kraków 2005.
 • Arthur N., Stewart J., Multicultural Counselling in the New Millennium: Introduction to the Special Theme Issue, „Canadian Journal of Counselling and Psychotherapy/Revue canadienne de counseling et de psychothérapie” 2001, vol. 35.
 • Bilon A., Kargul J., Społeczno-kulturowe konteksty definiowania roli doradcy, „Studia Poradoznawcze/ Journal of Counsellogy” 2012.
 • European Commission, Lifelong Guidance Policy Network, University of Jyväskylä, 2010.
 • Giddens A., Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, Poznań 2003.
 • Hofstede G., Hofstede G.J., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Warszawa 2007.
 • Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu. Podręcznik akademicki, Warszawa 2007.
 • Neoliberalizm przed trybunałem, red. A. Saad-Filho, D. Johnston, Warszawa 2009.
 • Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu. Podręcznik akademicki, red. A. Kargulowa, Warszawa 2009.
 • Przybyłowska I., Wywiad swobodny ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji i możliwości jego zastosowania w badaniach socjologicznych, „Przegląd Socjologiczny” 1978, t. XXX.
 • Sultana R.G., Career Guidance Policies: Global Dynamics, Local Resonances, International Centre for Guidance Studies (iCeGS), University of Derby, Kedleston Road, Derby DE22 1GB, 2009.
 • Szumigraj M., Niewolnik korporacji i outsider, czyli kim być w świecie (bez) zatrudnienia, albo o produktach edukacji, [w:] Rynek i kultura neoliberalna a edukacja, red. A. Kargulowa, S.M. Kwiatkowski, T. Szkudlarek, Kraków 2005.
 • Wojtasik B., Wybór doradcy zawodu przez młodzież, rodziców i nauczycieli, Wrocław 1993.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
978-83-7842-129-0
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-40c3a422-00f4-4805-8f06-7e33553e1a09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.