PL EN


2011 | 8 | 351-367
Article title

Humanizm Alberta Camusa

Content
Title variants
EN
The humanism of Albert Camus
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses the evolution of Albert Camus’ worldview as expressed in his writings. A lot of emphasis is put on the his childhood and youth and their influ­ ence on his worldview, from the opposition to God, materialism to existentialism and his absurd. The author searches for positive aspects in this difficult worldview, finding them in the humanism of Albert Camus, concentrating on his fascination with beauty, recognising human innate drive to the good, theneed of love which, when confronted with evil, can take on a form of entirely selfless, altruistic caritas.
Year
Volume
8
Pages
351-367
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
 • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
References
 • Andrzejczak H., Moralne oblicze współczesności w ujęciu Alberta Camus, „Znak” 1961, nr 2.
 • Augustyn św., Wyznania, tł. oraz wstępem i kalendarium opatrzył Z. Kubiak, „Znak”, Kraków 2003.
 • Brudzewski P., Albert Camus – Nobel 1957, „Tygodnik Powszechny” 1957, nr 44 (459).
 • Camus A., Wygnanie i królestwo, tł. J. Guze, Warszawa 1958.
 • Camus A., Człowiek zbuntowany, tł. nie podano, przedruk z: Instytut Literacki „Kultura”, Paryż 1958, Oficyna Literacka, 1984.
 • Camus A., Notatniki 1939−1951, wybór i tłum. J. Guze, „Twórczość” 1967, nr 5 (262).
 • Camus A., Cahier, Paris 1973.
 • Camus A., Obcy. Dżuma. Upadek, Warszawa 1981.
 • Camus A., Zaślubiny – Lato, przeł. M. Leśniewska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1981.
 • Camus A., Nieporozumienie, tł. W. Błońska, [w:] tenże, Dramaty, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987.
 • Camus A., Stan oblężenia, tum. W. Błońska, [w:] tenże, Dramaty, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987.
 • Camus A., Sprawiedliwi, tum. J. Błoński, [w:] tenże, Dramaty, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987.
 • Camus A., Artysta i jego epoka, [w:] Dwa eseje, tł. J. Guze, „Krąg”, Warszawa 1991.
 • Camus A. Mit Syzyfa, [w:] Dwa eseje, tł. J. Guze, „Krąg”, Warszawa 1991.
 • Camus A. − Grenier J., Correspondance 1932–1960, Paris 1981.
 • Chavanes F., Albert Camus: „Il faut vivre maintenant”, Paris 1990.
 • Jenne J. B., Próba krytycznej oceny Camusa, Londyn 1966.
 • Kijowski A., Pod wielkim słońcem tragedii, „Twórczość” 1967, nr 3 (262).
 • Kossak J., Egzystencjalizm w filozofii i literaturze, „Książka i Wiedza”, Warszawa 1971.
 • Kowalska A., Dżuma Alberta Camusa, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1968.
 • Krąpiec A., Metafizyka, Pallotinum, Poznań 1966.
 • Kwiatkowski W., Albert Camus, „Zeszyty Naukowe KUL” 1960, nr 3 (11).
 • Lottman H., Albert Camus, tł. z j. angielskiego na j. francuski M. Veron, Paris 1978.
 • Malewska H., Albert Camus, „Znak” 1946, nr 1 (1).
 • Mamoń B., Albert Camus, „Więź” 1960, nr 4 (24).
 • Zahrt H., A l’ouest de l’Eden, Paris 1983.
 • Zalewski W., Wielki Erg, „Kultura” 1967, nr 26 (211).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-40c854ee-a05e-4c86-822d-22af36de023a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.