PL EN


2019 | 10 | 2 | 140-147
Article title

Argumenty uzasadniające konieczność nauczania cybernetyki

Authors
Content
Title variants
EN
Arguments for Necessity of Teaching Cybernethcs
Conference
Edukacja-Technika-Informatyka
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano cybernetykę jako naukę interdyscyplinarną i jej miejsce w nowoczesnej nauce. Przedstawiono argumenty uzasadniające konieczność zamieszczenia cybernetyki w programach nauczania. Wskazano rodzaje problemów możliwych do rozwiązania dzięki wiedzy cybernetycznej.
EN
In the article cybernethics is presented as an interdisciplinary science and its place in modern science. Arguments supporting the need to include cybernethics in teaching programmes are substantiated. Types of problems capable of being solved thanks to the knowledge of cybernethics are illustrated.
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
140-147
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
author
 • ORCID: 0000-0002-7081-7644, doktor habilitowany, Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej- -Curie, Instytut Nauk Społecznych, Polska
References
 • Laloux, F. (2016). Pracować inaczej. Łódź: Studio Emka.
 • Larecki, J. (red.) (2007). Wielki leksykon. Służby specjalne świata. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Mazur, M. (1966). Cybernetyczna teoria układów samodzielnych. Warszawa: PWN.
 • Mazur, M. (1967). Integracja nauczania. Argumenty, 12(458), 1-6.
 • Mazur, M. (1976). Cybernetyka i charakter. Warszawa: PIW.
 • Mazur, M. (1962). Cybernetyka przywraca jedność nauki. Wywiad przeprowadzony z M. Mazurem. Argumenty, 31(217), 1-10.
 • Mazur, M. (1965). O cybernetyce i cybernetykach. W: Ł. Banachowska (red.), Cybernetyka. Argumenty za i przeciw (s. 88–94). Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Mazur, M. (1978). Wywiad z profesorem Marianem Mazurem (s. 146–168).
 • Sykulski, L. (2009). Geopolityka. Słownik terminologiczny. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Wilsz, J. (1999). Integracja w nauce i jej uwarunkowania. Prace Naukowe WSP w Częstochowie. Seria: Wychowanie Techniczne, 3, 205–214.
 • Wilsz, J. (2009). Teoria pracy. Implikacje dla pedagogiki pracy. Kraków: Impuls.
 • Wilsz, J. (2010). Wpływ rodzaju sprzężenia zwrotnego na relacje interpersonalne w procesie pracy. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 2, 80–90.
 • Wilsz, J. (2012). Paradygmat systemowy – badania i metody systemowe. W: T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun, N. Nyczkało (red.), Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia (s. 125–149). Częstochowa, Kijów: Wyd. AJD.
 • Wilsz, J. (2013). Poglądy profesora Mariana Mazura na temat edukacji w kontekście teorii systemów autonomicznych. W: T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun, N. Nyczkało (red.), Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia (s. 133–144). Częstochowa, Kijów: Wyd. AJD.
 • Wilsz, J. (2017a). Implikacje dla systemu edukacyjnego wynikające z mechanizmów derejestracji i detrakcji informacji. Edukacja – Technika – Informatyka, 2(20), 315–320.
 • Wilsz, J. (2017b). Podejmowanie optymalnych decyzji – kluczowa kompetencja elit społecznych. W: M. Piątek, N. Starik (red.), Edukacja elit XXI wieku. Kompetencyjne pojęcie elit społecznych (s. 193–203). Poznań: Wyd. WSB w Poznaniu.
 • Wilsz, J. (2018a). Informacyjne aspekty dialogu – ujęcie cybernetyczne. Poznań: Wyd. WSB w Poznaniu.
 • Wilsz, J. (2018b). Umiejętność podejmowania decyzji przez uczniów, jako warunek ich efektywnego funkcjonowania. Edukacja – Technika – Informatyka, 3(25), 172–177.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-40cf0fd4-b2d6-476a-ba7e-ec7b34e38e0a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.