PL EN


2019 | 1(23) | 35-46
Article title

ROZWÓJ NOWYCH MODELI E-BIZNESOWYCH OPARTYCH NA TECHNOLOGIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH W TURYSTYCE

Content
Title variants
EN
THE DEVEOPMENT OF NEW E-BUSINESS MODELS BASED ON SOCIAL TECHNOLOGIES IN TOURISM
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu była próba określenia, w jaki sposób technologie społecznościowe wpływają na powstawanie nowych modeli biznesowych w branży turystycznej. Dokonano przeglądu literatury oraz studium przypadku portalu TripAdvisor. Zaprezentowana analiza pokazała, że nowe technologie informacyjne mają duży wpływ na branżę turystyczną, zmieniając zachowania zakupowe turystów oraz sposoby funkcjonowania wielu przedsiębiorstw branży turystycznej. Dzięki nowym technologiom informacyjnym opartym na sieci Internet pojawiają się różne modele e-biznesowe, które odgrywają coraz większą rolę na rynku usług turystycznych. Firma TripAdvisor, opierając swój model biznesowy na technologiach społecznościowych, skorzystała z efektu sieciowego, co pozwoliło jej osiągnąć sukces rynkowy.
EN
The aim of the article was to determine how social technologies influence the emergence of new business models in the tourism industry. The article reviews literature and a presents a case study of the TripAdvisor portal. The analysis presented in the article showed that new information technologies have a big impact on the tourism industry. We can observe changes in shopping behavior of tourists and the ways of functioning of many enterprises of the tourism industry. Thanks to new information technologies based on the Internet, various e-business models appear that play an increasingly important role in the tourism services market. By basing its business model on social networking technologies, TripAdvisor took advantage of the network effect which enabled it to achieve market success.
Year
Volume
Pages
35-46
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
 • Amit R., Zott Ch., Business model innovation: creating value in times of change, IESE, Working Paper WP-870, July 2010, https://media.iese.edu/research/pdfs/DI-0870-E.pdf [15.12.2018].
 • Buhalis D., O’Connor P., Information Communication Technology Revolutionizing Tourism, „Tourism Recreation Research” 2005, 30(3).
 • Burgess S. et al., Trust perceptions of online travel information by different content creators: Some social and legal implications, „Information Systems Frontiers” 2011, 13(2).
 • Chopra S., Meindl P., Supply chain management, Pearson 2013.
 • Dabija D., Brandusa B., Tipi N., Generation X versus Millennials communication behaviour on social media when purchasing food versus tourist services, „E a M: Ekonomie a Management”, April 2018.
 • Gretzel U., Yoo K., Use and impact of online travel reviews, [w:] Information and communication technologies in tourism, red. P. Oconnor, W. Hopken, U. Gretzel, Springer, New York 2008.
 • Katz M., Shapiro L., Technology adoption in the presence of network externalities, „Journal of Political Economy” 1985, 94(4).
 • Kietzmann J. et al., Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media, „Business Horizons” 2011, 54(3).
 • Kinstler L., How TripAdvisor changed travel, „The Guardian” 17 August 2018, https://www.theguardian.com/news/2018/aug/17/how-tripadvisor-changed-travel [10.12.2018].
 • Kotler Ph., Keller K., Marketing, tłum. J. Środa, M. Zawiślak, REBIS, Poznań 2012.
 • Lambert D., Stock J., Ellram L., Fundamentals of logistics management, Irwin/McGraw-Hill, Boston 1998.
 • Litvin S., Goldsmith R., Pan B., Electronic word-of-mouth in hospitality and tourism management, „Tourism Management” 2008, 29.
 • Loeb S., How does TripAdvisor make money?, „The Vator”, 13 April 2018, https://vator.tv/news/2018-04-13-how-does-tripadvisor-make-money [05.12.2018].
 • Lončarić D., Ribarić I, Farkaš V., The role of electronic word-of-mouth in the tourism market, “Tourism& Hospitality Industry” 2016, Congress Proceedings, s. 191. https://www.researchgate. net/publication/305332025_THE_ROLE_OF_ELECTRONIC_WORD-OF-MOUTH_IN_THE_TOURISM_MARKET [10.12.2018].
 • Munar A., Jacobsen J., Motivations for sharing tourism experiences through social media, „Tourism Management” 2014, 43.
 • Panasiuk A., Ekonomika turystyki i rekreacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Pellegrin-Romeggio F., Leszczynska D., Dynamic Tourism Supply Chain Assembly: A New Lever for Managerial Innovation, „Supply Chain Forum” 2013, 14(1).
 • Shih C., Era Facebooka, tłum. M. Gutowski, Helion, Gliwice 2012.
 • Silveiraa G., Borenstein D., Fogliatto S., Mass customization: Literature review and research directions, „International Journal of Production Economics” 2001, 72(1) .
 • Skarzauskiene A., Tamosiunaite R., Zaleniene I., Defining social technologies, 4th International Conference on Information Systems Management and Evaluation, At RMIT University Vietnam, Ho Chi Ming City 2013.
 • Strzębicki D., Rola e-pośredników we wsparciu procesu zakupowego na rynku usług hotelowych, „Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja” 2017, 19(1).
 • Topolsek D., Mrnjavac E., Kovacic E., Integration of travel agencies with transport providers, „Tourism Management Perspectives” 2014, 9(1).
 • Tunney D., Consumer Trends 2012: Booking channels, „Travel Weekly”, 31.07.2012, https://www.travelweekly.com/Travel-News/Travel-Technology/Consumer-Trends-2012-Booking-channels [10.12.2018].
 • Turban E., Electronic commerce. A managerial perspective, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River 2006.
 • Yilmaz Y., Bititci U., Performance Measurement in Tourism: A Value Chain Model, „International Journal of Contemporary Hospitality Management”, June 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-40cfd9a7-f3f2-4202-9fc2-6f3c6c77566e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.