PL EN


2014 | 4(34) | 137-145
Article title

Społeczno-zawodowa sytuacja kobiet w procesie przemian obszarów wiejskich w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Social and professional status of women in the process of transformations in rural areas
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę aktywności społeczno-zawodowej i społeczno-organizacyjnej kobiet wiejskich w Polsce. Uwzględniono tradycyjny, stereotypowy i współczesny obraz wykonywania ról społecznych przez kobiety na wsi. Wskazano również na przyczyny braku aktywności społeczno-zawodowej i organizacyjnej oraz możliwości wsparcia pozwalającego zwiększyć aktywność społeczną kobiet wiejskich. Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników badań stwierdzono, że sytuacja kobiet na współczesnej wsi bliska jest tradycyjnemu wizerunkowi tej kategorii społecznej. Zwrócono zatem uwagę na potrzebę szerszego uwzględniania sytuacji społeczno-zawo­dowej kobiet w strategiach społeczno-gospodarczych rozwoju gmin wiejskich. Podstawą napisania artykułu była analiza literatury przedmiotu oraz wyników ogólnopolskich badań empirycznych.
EN
The paper presents a characterisation of socio-professional status and socio-political activity of women in rural areas in Poland. Traditional, stereotypical approach was compared to the contemporary perception of the social roles performed by women in the countryside, and the results of recent empirical studies concerning the problems discussed were presented. The causes of the lack of socio-professional and political activity were discussed. The opportunities for the support that helps improve social activity of women from rural areas were also presented. The analysis carried out in the study revealed that the status of women in contemporary rural areas is close to traditional stereotypes used in this social category. The need for inclusion of the analysis of socio-professional situation of women in socio-economic strategies of development of rural areas was emphasized. The basis for writing the paper was analysis of the related literature and the results obtained in a national-level empirical research.
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • Być w środku życia. 1975. Red. F. Jakubczak. KiW, Warszawa.
 • Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce. 2008. Red. J. Krzyszkowski.
 • Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Młode pokolenie chłopów. 1938. Red. J. Chałasiński. T. 1-4. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza,Warszawa.
 • Michalska S., 2013. Tradycyjne i nowe role kobiet wiejskich. Wieś i Roln. 2, 25.
 • Polska wieś i rolnictwo. Wiosna 2011. 2011. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Polska wieś i rolnictwo. Wiosna 2012. 2012. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Rola przeorana, dom piękny. 1975. Red. E. Jagiełło-Łosiowa. Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy w 2011 roku. 2012. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa.
 • Tryfan B., 1976. Rola kobiet wiejskich. PWRiL, Warszawa.
 • Walczak-Duraj D., 2008. Poziom i specyfika uczestnictwa kobiet wiejskich w życiu społeczno-politycznym. Humanizacja Pracy 3-4/9, 9-30.
 • Walczak-Duraj D., 2009. Bariery uczestnictwa kobiet wiejskich w życiu społeczno-politycznym.Humanizacja Pracy 6, 14, 39-56.
 • Zwolińska K., 2013. Wnioski i zalecenia wynikające z badań Instytutu Rozwoju Wsi i RolnictwaPAN w 2011 roku. Wieś i Roln. 14, 9-23.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-40d0d61b-4a3f-47bd-8cd8-bc712f9d8659
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.