PL EN


2013 | 1 | 1 | 255-267
Article title

Analiza zmienności stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych w Polsce

Content
Title variants
EN
Analysis of the variability in investment funds returns in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem badania jest określenie w jak im stopniu wyniki otwartych funduszy inwestycyjnych odzwierciedlają zmiany cen aktywów na rynku kapitałowym i pieniężnym w Polsce. Analiza została przeprowadzona dla funduszy inwestycyjnych otwartych (F IO ) rynku akcji w okresie 2003/02/112012/06/07 z wyszczególnieniem okresu kryzysu finansowego 20082009 . Z badania wynika, że wpływ benchmarków rynkowych na kształtowanie stóp zwrotu funduszy akcyjnych jest istotny statystycznie i rośnie w okresach dekoniunktury giełdowej . Artykuł składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym i drugim rozdziale scharakteryzowano rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce oraz mierniki oceny inwestycji. W kolejnym zaprezentowano metodę badawczą wraz z opisem danych. Ostatni rozdział przedstawia wyniki badań, obejmujące analiz ę korelacji, szacunki wpływu zmiennych rynkowych na wyniki FIO oraz wnioski podsumowujące.
Year
Volume
1
Issue
1
Pages
255-267
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Systemów Finansowych Gospodarki, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
 • Mgr, Katedra Systemów Finansowych Gospodarki, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
References
 • Dawidowicz D. (2012), Fundusze inwestycyjne Rodzaje Metody Oceniania – Analiza, CeDe Wu, Warszawa .
 • Gabryelczyk K. (2006), Fundusze inwestycyjne, Oficyna Ekonomiczna, Kraków .
 • Hull J. (2011), Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych, PWN, Warszawa.
 • Jajuga K., Jajuga T. (2006), Inwestycje, PWN, Warszawa .
 • Karkowska R. (2011), Hedge funds – identification of risk and investment opportunities, w: Economy, society and managing. WN Wydziału Zarządzania UW, Warszawa .
 • Lehmann B., Modest D. (1997), Mutual Fund Performance Evaluation: A Comparison on Benchmarks and Benchmark Comparisons, The Journ al of Finance, Vol. XLII, No
 • Mirosław E., (1999), Fundusze powiernicze w Polsce, NBP, Materiały i Studia, 83.
 • Prince T., Bacon F. (2011), Analyzing Mutual Fund Performance Against Established Performance Benchmarks: A Test of Market Efficiency, R esearch in Business and Economics Journal.
 • Rogala M. (2006), Fundusze Inwestycyjne Otwarte, Helion, Gliwice.
 • Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz.U. 2004 nr 146 poz. 1546 z późn. zm
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-40d4b6b6-7c1d-432e-9780-447d82e2e84c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.