PL EN


2016 | 3(20) | 20-26
Article title

Specyfika zarządzania zamkniętą pętlą łańcucha dostaw w sektorze spożywczym

Content
Title variants
EN
Specifics of Closed Loop Supply Chain Management in the food sector
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Koncepcja zarządzania zamkniętą pętlą łańcucha dostaw jest bardzo popularnym kierunkiem badań oraz działań przedsiębiorstw. Wiąże się ze skupieniem wysiłków m.in. na zagospodarowaniu pozostałości produkcyjnych (produktów ubocznych i odpadów) w taki sposób, aby zminimalizować poziom odpadów przekazywanych na wysypiska lub do spalarni. Niniejszy artykuł dotyczy zastosowania tej koncepcji w przemyśle spożywczym, który z racji swojej specyfiki generuje wiele wyzwań dla zarządzania logistyką, również w sferze ponownego zagospodarowania. W artykule scharakteryzowano wspomnianą koncepcję i przedstawiono przykłady jej zastosowania w sektorze spożywczym.
EN
The concept of closed-loop supply chain management is a very popular direction of research and companies' activities. It is associated with efforts like managing production residues (by-products and waste) in such a way as to minimize the level of waste transferred to landfills or incinerators. This article relates to the use of this concept in the food industry, which by its very nature, generates a lot of challenges for logistics management, also in the area of reverse flows. The article characterizes aforementioned concept and provides examples of its use in the food sector.
Publisher
Year
Issue
Pages
20-26
Physical description
Dates
printed
2016-07
Contributors
References
 • 1. Blumberg D., Introduction to management of reverse logistics and closed loop supply chain processes, CRC Press, Florida, USA, 2005.
 • 2. Bożyk E., Odbiór odpadów zielonych z sieci supermarketów – nowe modele biznesowe, Logistyka Odzysku 2015, Vol. 17, Nr 4.
 • 3. Dowlatshahi S., Developing a theory of reverse logistics, Interfaces 2000, Vol. 30, No. 3.
 • 4. Ferguson M. E., Souza G. C., Closed Loop Supply Chains, New Developments to Improve the Sustainability of Business Practices, CRC Press, New York 2016.
 • 5. Fronc A., Nawirska A., Możliwości wykorzystania odpadów z przetwórstwa owoców, Ochrona środowiska 1994, Vol. 53, Nr 2.
 • 6. Gołasa P., Wykorzystanie odchodów zwierzęcych i odpadów przemysłu rolno-spożywczego do produkcji biogazu rolniczego, Logistyka Odzysku 2015, Vol. 16, Nr 3.
 • 7. Guide Jr. V. D. R., Jayaraman V., Linton J. D., Building contingency planning for closed- loop supply chains with product recovery, Journal of Operations Management 2003, Vol. 21, Issue 3.
 • 8. Kozłowski K., Cieślik M., Smurzyńska A., Lewicki A., Jas M., Wykorzystanie odpadów z przetwórstwa mięsnego na cele energetyczne, Nauki Inżynierskie i Technologie 2015, Vol. 16, Nr 1.
 • 9. Matla K., Informatyzacja obsługi zwrotów, Logistyka Odzysku 2012, Nr 2.
 • 10. Matlak D., W drodze ku gospodarce o obiegu zamkniętym, Logistyka Odzysku 2015, Vol. 17, Nr 4.
 • 11. Michniewska K., Od kołyski do kołyski, Logistyka Odzysku 2013, Vol. 8, Nr 3.
 • 12. Michniewska K., Zwroty i reklamacje w łańcuchu dostaw, Logistyka Odzysku 2012, Nr 2.
 • 13. Mollenkopf D., Russo I., Frankel R., The returns management process in supply chain strategy, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management 2007. Vol. 37, No. 7.
 • 14. Nguyen T. V. H., Development of Reverse Logistics - Adaptability and Transferability, TU Darmstadt, Darmstadt 2012.
 • 15. N owak M. M., Wykorzystanie odpadów z przemysłu mleczarskiego jako element ekologistyki, Logistyka 2014, nr 6.
 • 16. Östlin J., Sundin E., Björkman M., Importance of closed-loop supply chain relationships for product remanufacturing, International Journal of Production Economics 2008, Vol. 115, Issue 2.
 • 17. Rogers D. S., Tibben-Lembke R. S., Going Backwards: Reverse Logistics Trends and Practices, University of Nevada, Center for Logistics Management, Reverse Logistics Executive Council, 1998.
 • 18. Ryszawska B., Zielona gospodarka jako priorytet strategiczny Unii Europejskiej, Logistyka Odzysku 2013, Vol. 9, Nr 4.
 • 19. Savaskan R. C., Bhattacharya S., Van Wassenhove L.N., Closed-Loop Supply Chain Models with Product Remanufacturing, Management Science, 2004, February.
 • 20. Starostka-Patyk M., Logistics management of waste flows. Second edition, Valahia University Press. Targoviste, 2012.
 • 21. Starostka-Patyk M., Zarządzanie łańcuchem dostaw z zamkniętą pętlą (CLSCM) - teoretyczne podstawy koncepcji, Logistyka 2014, Nr 6.
 • 22. Klepacki B., Wicki L. (red.), Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, Wyd. SGGW, Warszawa 2014.
 • 23. Tukker A., Jansen B., Environmental impact of products: a detailed review of studies, Journal of Industrial Ecology 2006, Vol. 10, no. 3.
 • 24. Wells P., Seitz M., Business models and closed‐loop supply chains: a typology, Supply Chain Management: An International Journal 2005, Vol. 10, Issue 4.
 • 25. Kot S., Starostka-Patyk M., Krzywda D. (red.), Zarządzanie łańcuchami dostaw, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.
 • 26. www.nettax.pl/dzienniki/mp/2003/11/poz.159/zal1_3.2.2.6.htm, 15.06.2016.
 • 27. Od produkcji po odpady – system żywnościowy, www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/ sygnaly-2014/artykuly/od-produkcji-po-odpady-2013, 16.06.2016.
 • 28. Preparatory study on food waste across EU 27, Technical Report 2010-054, European Communities, October 2010, www.ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/ bio_foodwaste_report.pdf, 18.06.2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-6422
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-40d7f982-ce2c-4e8f-aaac-5cfccd461cc8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.