PL EN


2015 | 2/2015 (53), t. 2 | 112-128
Article title

Porównanie funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej w europejskich krajach OECD

Content
Title variants
EN
Comparison of Health Care Systems in European Countries of OECD
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono analizę porównawczą systemów opieki zdrowotnej w europejskich krajach OECD. Na podstawie literatury przedstawiono ogólną charakterystykę systemów Beveridge’a i Bismarcka. Zwrócono uwagę na potrzebę analiz i ocen systemów opieki zdrowotnej ze względu na czynniki finansowe, jak również uwarunkowania technologiczne i demograficzne. Analiza ma charakter jakościowy. Wszystkie kraje zostały podzielone na trzy grupy. Charakterystyki krajów po transformacji w latach 90. zostały odniesione do grup krajów mających system Beveridge’a lub Bismarcka. W analizie uwzględniono podstawowe, najczęściej wykorzystywane, parametry charakteryzujące wydatki, zasoby i rezultaty systemów opieki zdrowotnej. Analiza potwierdziła, że system Bismarcka jest bardziej kosztochłonny. Mimo że kraje po transformacji przyjęły system Bismarcka, stanowią odrębną grupę, wyraźnie odmienną od pozostałych krajów. Kraje te są w środku drogi do zbudowania sprawnych systemów opieki zdrowotnej, które mogłyby być porównywalne z systemami w krajach o stabilnej i ugruntowanej sytuacji ekonomicznej.
EN
The article presents a comparative analysis of health care systems in European countries of the OECD. Based on the literature, the general characteristics of Beveridge and Bismarck systems are presented. Moreover, analyzes and assessments of health systems due to financial factors, as well as technological and demographic considerations were made. The article presents a comparative analysis of health care systems in European countries of the OECD. Based on the literature, the general characteristics of Beveridge and Bismarck systems are presented. Moreover, analyzes and assessments of health systems due to financial factors, as well as technological and demographic considerations were made. The analysis is qualitative in nature. All countries were divided into three groups. The characteristics of the transition countries in the 90s were referred to the group of countries with the system Beveridge or Bismarck. The analysis includes basic, the most commonly used parameters characterizing the expenses, resources, and results of health systems. The analysis confirmed that the Bismarck system is more costly. Despite the fact that the transition countries adopted a system of Bismarck, they are still a separate group, clearly different from the other countries. These countries are in the middle of the road to build the efficient health care systems that could be comparable with systems in countries with stable and well-established economic situation. Keywords: health care, Bismarck and Beveridge models, health expenditure and outcomes, comparison analysis.
Contributors
 • Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska
References
 • Anell, A. i Willis, M. (2000). International comparison of health care systems using resource profiles. Bulletin of the World Health Organization, 78(6), 770–778.
 • Elola, J., Daponte, A. i Navarro, V. (1995). Health Indicators and the Organization of Health Care Systems In Western Europe. American Journal Public Health, 85(10), 1397–1401, http://dx.doi.org/10.2105/AJPH.85.10.1397.
 • Fincham, J. (2011). Health Policy and Ethics. London: Pharmaceutical Press. Flat of the Curve Medicine. Definition, http://www.dictionarycentral.com/definition/flatof-the-curve-medicine.html (12.06.2013).
 • González, E., Cárcaba, A. i Ventura, J. (2010). Value efficiency analysis of health systems: does public financing play a role? Journal of Public Health, 18, 337–350.
 • Hadad, S., Hadad, Y. i Simon-Tuval, T. (2013). Determinants of healthcare system’s efficiency in OECD countries. The European Journal of Health Economics, 14(2), 253–265.
 • Hollingsworth, B. (2012). Revolution, evolution, or status quo? Guidelines for efficiency measurement in health care. Journal of Productivity Analysis, 37, 1–5.
 • Jakubowski, E. i Busse, R. (1998). Health care systems in the EU. A comparative study., Working Paper, SACO 101 EN. Luxemburg: European Parliament, Directorate General for Research.
 • Kutzin, J., Ibraimova, A., Jakab, M., O’Dougherty, S. (2009). Bismarck meets Beveridge on the Silk Road: coordinating funding sources to create a universal health financing system in Kyrgyzstan. Bull World Health Organ, 87, 549–554, http://dx.doi.org/10.2471/BLT.07.049544.
 • Nojszewska, E. (2011). System ochrony zdrowia w Polsce. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • OECD (2011). Health at a Glance 2011: OECD Indicators. OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2011-en.
 • Retzlaff-Roberts, D., Chang, C.F., Rubin, R.M. (2004). Technical efficiency in the use of health care resources: a comparison of OECD countries. Health Policy, 69, 55–72.
 • Van der Zee, J. i Kroneman M.W. (2007). Bismarck or Beveridge: a beauty contest between dinosaurs. BMC Health Services Research, 7, 94, http://dx.doi.org/10.1186/1472-6963-7-94.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-40e1ffe3-e6d7-4f78-85c1-013e66ca92df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.