PL EN


2017 | 17/zeszyt specjalny | 487-496
Article title

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lutego 2016 r., I OSK 417/15, Legalis nr 1408450

Content
Title variants
EN
Gloss to judgment of the Supreme Administrative Court of 2 february 2016 I OSK 417/15, Legalis no. 1408450
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Należy zaaprobować pogląd wyrażony przez Naczelny Sąd Administracyjny, że oczywiste jest, że działka siedliskowa jest czym innym niż działka budowlana. Działka uznana bowiem za siedliskową jest gruntem rolnym, na której istnieje możliwość zabudowy związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
EN
“It should be approved”, this is the view of the Supreme Administrative Court confirming that it was obvious that land for homesteading differed from construction land. It is because land for homesteading was agricultural land on which buildings may be constructed that are related to a farm.
Year
Pages
487-496
Physical description
Contributors
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
References
 • Breyer S., Z problematyki własności osobistej, „Nowe Prawo” 1967, nr 1.
 • Breyer S., Cywilnoprawna problematyka działek budowlanych na terenie gromady, „Nowe Prawo” 1970, nr 12.
 • Bończak-Kucharczyk E., Komentarz do art. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, el, Legalis.
 • Czechowski P. [w:] P. Czechowski (red.), Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2015.
 • Czerwińska-Koral K., Podział quoad usum nieruchomości rolnej, Warszawa 2015.
 • Gniewek E., Własność osobista domów mieszkalnych w prawie polskim, Wrocław 1990.
 • Gwiazdomorski J., Prawo spadkowe w zarysie, Warszawa 1972.
 • Klat-Górska E., Przeniesienie własności nieruchomości rolnej – przykłady ograniczeń, Wrocław 2003.
 • Klat-Górska E., Komentarz do art. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, el, Legalis.
 • Mamraj Z. [w:] G. Bieniek (red.), Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Mielcarek E., Podział nieruchomości do korzystania w świetle przepisów kodeksu cywilnego, „Nowe Prawo” 1965, nr 11.
 • Niedośpiał M., Glosa do Uchwały SN z dnia 13 czerwca 1984r., III CZP 22/84, OSP 1987, nr 7-8, poz. 126.
 • nr 7-8, poz. 126.
 • Rakowski S., Pojęcie działki budowlanej świetle kodeksu cywilnego, „Nowe Prawo” 1968, nr 11.
 • Srocki S., Jeszcze w sprawie pojęcia działki budowlanej i nieruchomości rolnej, „Nowe Prawo” 1977, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-40ed888c-c487-4447-a20e-42e64a4e9f0d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.