PL EN


2011 | 3-4 | 75-84
Article title

Starzejące się społeczeństwa XXI wieku w zrównoważonym rozwoju miast

Authors
Content
Title variants
EN
Spatial Planning and Urban Renewal in Perspective with Ageing Society
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł dotyczy znaczenia procesu starzenie się społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju miast europejskich. Starzenie się społeczeństwa jest kluczowym elementem obecnych przeobrażeń cywilizacyjnych, jest zagrożeniem a zarazem wyzwaniem dla zrównoważonych miast XXI wieku. Ze względu na dramatycznie postępujące zmiany demograficzne zasadne jest stwierdzenie, że miasta powinny dostosować się do zaspokojenia potrzeb współczesnych i przyszłych pokoleń, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju miast. Dla lokalnych władz problematyka ta powinna stanowić ważny element polityki miejskiej. W artykule przedstawiono przykład projektu zainicjowanego w 2002 r. w Wielkiej Brytanii, który mógłby stanowić inspirację dla władz lokalnych i samorządowych.
EN
This article is about the importance of the aging population for the sustainable development of European cities. The aging population is a key element of the current transformation of civilization, is a threat and a challenge for the twenty-first century sustainable cities. Given the dramatic demographic changes progressing, it is appropriate to say that cities should evolve to meet the present day and future generations, focusing on aspects of sustainable urban development. For this issue of the local authorities should be an important element of urban policy, the article presents an example of a project initiated in 2002 in the UK, which could provide inspiration for local authorities and government.
Year
Issue
3-4
Pages
75-84
Physical description
Dates
published
2011-12
Contributors
 • Politechnika Śląska Gliwice
References
 • Bielak M., 2010, Badania jakościowe nad środowiskiem zamieszkania w domach opieki społecznej dla ludzi starszych. Wybrane przykłady, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Kowalewski J., 2006, Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kuryłowicz E., Johnii P., Thuresson C., 2005, Projektowanie uniwersalne. Sztokholm miasto dla wszystkich, Integracja, Warszawa.
 • New Horizons, Sustainable Cities and Ageing Society: the Role of Older People in an Urban Renaissance, Final Report, 2004, Brook Lyndhurst Ltd.
 • Niezabitowska E., Bartoszek A., Kucharczyk-Brus B., Niezabitowski M., 2009, Organization of Research for the Polsenior Architects and Sociologists Sub-project, ACEE, The Silesian University of Technology.
 • Pęski W.,1999, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Wyd. Arkady, Warszawa. Robert J., Lennert M., 2007, Spatial Scenerios for Europe, ESPON 3.2, Bruksela.
 • Schroedter E., 2008, Demograficzna przyszłość Europy, (207/2156(INI)), Komisja Rozwoju Regionalnego.
 • Zaniewska H., 2001, Mieszkania starszych ludzi w Polsce. Sytuacja i perspektywy zmian, Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, Warszawa.
 • Zaniewska H. (red.), 2005, Mieszkania dla ubogich w zrównoważonym rozwoju miast, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Zaniewska H., 2006, Osiedle mieszkaniowe w idei zrównoważonego rozwoju, Architektura i Urbanistyka, Zesz. Nauk. Pol. Pozn. nr 6.
 • Fudge, C., 2003, Defusing the Demographic Time Bomb: Urban Design for Longer Life. Urban Design Quarterly, www.rudi.net/books/9995
 • Martinoni M., Sartoris A., 2009, Elderly Participation, Criteria for the Elderly People City? Simplify the Complexity to Act in Concrete Terms, www.cityfutures2009.com/.../94_Martinoni_Marcello
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-40ef9361-c53e-4481-8c6d-14cd0ff01655
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.