PL EN


2012 | 2(10) | 231-240
Article title

Gimnazjalista czyta Redutę Ordona. O utworach z kontekstem historycznym w kształceniu polonistycznym

Authors
Content
Title variants
EN
A Secondary School Student Reads Reduta Ordona [Ordon’s Redoubt]. On Literary Text with a Historical Context in Polonistic Education
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article raises an issue of students’ cognition of literary texts from the nineteenth century included in the core curriculum. The author draws attention to the difficulties associated with understanding the literal and metaphorical language that varies from the everyday lan-guage of the students. The author also introduces methods to mitigate these problems and proposes a form of classroom exercises which facilitate the analysis and interpretations of literary works.
Contributors
author
 • Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska, ewa.horwath@uj.edu.p
References
 • Domagała A., 2011, Trudność jako wyzwanie. Lektura szkolna w czasach płynnej rzeczywistości, praca magisterska, promotor: dr hab. A. Janus-Sitarz, (maszynopis), Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 • Dziak A., Żurek S.J., red., 2009, E-polonistyka, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • (Dz. U. 2009) Dziennik Ustaw 2009, nr 4, poz. 17.
 • Horwath E., Kiełb G., 2010, Bliżej słowa, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Janus¬ Sitarz A., red., 2004, Polonista w szkole, Kraków: Universitas.
 • Janus¬ Sitarz A., red., 2005, Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty, Kraków: Universitas.
 • Janus¬ Sitarz A., red., 2007, Szkolne spotkania z literaturą, Kraków: Universitas.
 • Janus¬ Sitarz A., red., 2010, Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności, Kraków: Universitas.
 • Janus¬ Sitarz A., red., 2011, Szkolna lektura bliżej teraźniejszości, Kraków: Universitas.
 • Kwiatkowska D., Lewandowska M., 2003, WebQuest: metoda pracy z uczniami, http://gazeta- it.pl/pl/edukacja/5059, dostęp: 9.09.2011.
 • (Prezi) http://prezi.com, dostęp: 9.09.2011.
 • Szczęsna E., 2004, Wprowadzenie do poetyki intersemiotycznej, w: Balbus S., Hejmej A., Niedźwiedź J., red., Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie), Kraków: Universitas.
 • Żylińska M, 2010, Szkoła szkodzi na mózg, http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/artykuly/ 1508366,1,szkola-oglupiania.read, dostęp: 9.09.2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-40f2d2ea-eada-4765-ad4e-285f78c3ca65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.