PL EN


2016 | 1(5) |
Article title

Delimitacja obszarów metropolitalnych i tworzenie w ich granicach związków. Rekonstrukcja zakresu upoważnienia ustawowego z art. 4 ust. 1 ustawy o związkach metropolitalnych.

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prawodawca stanął przed problemem dokonania delimitacji obszarów metropolitalnych, a także utworzenia w ich granicach administracyjnych związków metropolitalnych. Niewątpliwie jest to problem o złożonym charakterze, wymagający wiedzy interdyscyplinarnej. Wydaje się bowiem, że przeprowadzenie tak znaczących zmian w strukturze administracyjno-terytorialnego wymaga wiedzy geograficznej, ekonomicznej, urbanistycznej i socjologicznej, o innych dyscyplinach wiedzy nie wspominając. Nie da się jednak wskazanego problemu rozwiązać bez odwoływania się do wiedzy prawniczej. Jedynie metodologia badawcza właściwa tej profesji, tj. dogmatycznoprawna analiza materiału normatywnego i wykładnia prawa, może mu sprostać. Wszelkie działania delimitacyjne i metropolitalnotwórcze są bowiem prawnie uwarunkowane.
Year
Issue
Physical description
Contributors
  • (dr) prawnik, administratywista, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, przewodniczący Rady Instytutu Metropolitalnego.
  • (mgr) prawnik, pracownik Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, prezes Zarządu Instytutu Metropolitalnego, redaktor naczelny periodyku „Metropolitan. Przegląd Naukowy”
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-40f91c92-8601-43ed-8c11-9e1f4cfd49a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.