PL EN


2017 | 103 | 113-132
Article title

Johna Miltona droga ku rewolucyjnej dyktaturze. Część 1

Authors
Content
Title variants
EN
John Milton’s Road to the Revolutionary Dictatorship. Part 1
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
John Milton, angielski poeta, znany przede wszystkim ze swego epickiego poematu Raj utracony był również wielkim politycznym polemistą w czasach religijnych napięć i politycznych wstrząsów. Użył swego pióra dla obrony republikańskich zasad reprezentowanych przez Republikę Angielską. Milton bronił prawa ludu do rozliczania swych władców i w ten sposób pośrednio usankcjonował królobójstwo. Zgodnie z opinią Skinnera, Milton prezentuje czysto neoromański pogląd na wolność jednostki i wolność państw. Dowodził, że jeśli ludzie nie są w stanie sobą rządzić, żyć będą jak niewolnicy podporządkowani woli innych. Monarchia, zatem, była dla Miltona ustrojem zniewolenia. W artykule niniejszym autor argumentuje, że Milton nie był zwolennikiem ustroju mieszanego, tak jak inni republikanie, tacy jak Harrington, Sidney czy Nedham, lecz cenił i akceptował rewolucyjną wojskową dyktaturę dla obrony rewolucji.
EN
John Milton, an English poet best known for his epic poem Paradise Lost, was also a great political polemist of the times of religious flux and political upheaval. He used his pen in defense of the republican principles represented by the Commonwealth of England. Milton advocated the right of the people to hold their rulers to account, and thus implicitly sanctioned the regicide. According to Skinner Milton offers a purely neo-Roman view of freedom and free states. He argues that, unless the people are able to govern themselves, they will live as slaves, under the will of someone else. So, for Milton monarchy is an enslaving form of government. In this Article the Author argues, that Milton was not a partisan of mixed government as other republicans such as Harrington, Sidney and Nedham, but he prised and accepted revolutionary military dictatorship for the defense of revolution.
Year
Volume
103
Pages
113-132
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych
References
 • Armitage David, Himy Armand, Skinner Quentin (red.), Milton and Republicanism, Cambridge University Press, Cambridge 1995.
 • Barker Arthur, Milton and the Puritan Dilemma 1641–1660, University of Toronto Press, Toronto 1942.
 • Barker Francis (red.), 1642: Literature and Power in the Seventeenth Century. Proceedings of the Essex conference on the Sociology of Literature, University of Essex, Colchester 1981.
 • Beeke Joel R., Pederson Randal J., Meet the Puritans, Reformation Heritage Books, Grand Rapids, Michigan 2006.
 • Bennett Joan S., God, Satan, and King Charles: Milton’s Royal Portraits, PMLA, May, 1977/92/3, s. 441–457.
 • Boesky Amy, Milton’s Heaven and the Model of the English Utopia, Studies in English Literature, 1500–1900/36/1, The English Renaissance, Winter 1996, s. 91–110.
 • Bryson Michael, “His Tyranny who Reigns”. The Biblical Roots of Divine Kingship and Milton’s Rejection of “Heav’n’s King”, Milton Studies 2004/43, s. 111–144.
 • Campbel Gordon, Corns Thomas N., Milton. Life, Work and Thought, Oxford University Press, Oxford 2008.
 • Chakravarty Prasanta, “Like Parchment in the Fire”. Literature and Radicalism in the English Civil War, Routledge, New York & London 2006.
 • Cicero Marcus Tullius, Pisma filozoficzne, przekł. Kazimierz Leśniak, PWN, Warszawa 1960.
 • Corns Thomas (red.), A Companion to Milton, Blackwell, Oxford, 2001.
 • Davies Godfrey, Restoration of Charles II, Huntington Library, San Marino 1955.
 • Davies Stevie, Images of Kingship in Paradise Lost. Milton’s Politics and Christian Liberty, University of Missouri Press, Columbia 1983.
 • Donnelly Phillip J., Milton’s Scriptural Reasoning. Narrative and Protestant Toleration, Cambridge University Press, Cambridge 2009.
 • Duvall Robert F., Time, Place, Persons: The Background for Milton’s Of Reformation, Studies in English Literature, 1500–1900/7/1, The English Renaissance, Winter 1967, s. 107–118.
 • Dzelzainis Martin, The ciceronian theory of tyrannicide from Buchanan to Milton, Études Épistémè 2009/15, s. 59–70.
 • Estep William R., Revolution Within the Revolution. The First Amendment in Historical Context, 1612–1789, Eerdmans Publishing, Grand Rapids 1990.
 • Fallon Robert T., Milton in the Anarchy, 1659–1660. A Question of Consistency, Studies in English Literature, 1500–1900/21/1, The English Renaissance, Winter 1981, s. 123–146.
 • Fallon Robert T., Milton in Government, Pennsylvania State University Press, University Park 2004.
 • Fixler Michael, Milton and the Kingdoms of God, Faber and Faber, London 1964.
 • Fokuda Arihiro, Sovereingty and the Sword. Harrington, Hobbes, and Mixed Government in the English Civil Wars, Clarendon Press, Oxford 2004.
 • Gardiner Samuel R. (ed.), The Constitutional Documents of the Puritan Revolution 1625–1660, Clarendon Press, Oxford 1906.
 • Gentles Ian, The New Model Army in England, Scotland, and Ireland: 1645–1653, Blackwell, Oxford 1992.
 • Gentles Ian, Morrill John, Worden Blair (red.), Soldiers, writers and statesmen of the English Revolution, Cambridge University Press, Cambridge 1998.
 • Gładziuk Nina, Druga Babel. Antynomie siedemnastowiecznej angielskiej myśli politycznej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2005.
 • Gough John W., Fundamental Law in English Constitutional History, Clarendon Press, Oxford 1955.
 • Gough John W., The Social Contract. A Critical Study of its Development, Clarendon Press, Oxford 1957.
 • Grace William J., Milton, Salmasius, and the Natural Law, Journal of the History of Ideas, Jul.–Sep. 1963/24/3, s. 323–336.
 • Hill Christopher, Milton and the English Revolution, Faber and Faber, London 1977.
 • Hobson Theo, Milton’s Vision. The Birth of Christian Liberty, A&C Black, London 2008.
 • Honohan Iseult, Civic Republicanism, Routledge, London 2002.
 • Keeble N.H. (red.), The Cambridge Companion to Writing of the English Revolution, Cambridge University Press, Cambridge 2001.
 • Kirk Russell, The Roots of American Order, ISI Books, Wilmington 2003.
 • Kishlansky Mark A., The Rise of the New Model Army, Cambridge University Press, Cambridge 1983.
 • Knoppers Laura L., “Paradise Regained” and the Politics of Martyrdom, Modern Philology, Nov. 1992/90/2, s. 200–219.
 • Kranidas Thomas, Milton’s of Reformation: The Politics of Vision, ELH, Summer 1982/49/2, s. 497–513.
 • Lecler Joseph, Historia tolerancji w wieku reformacji, przekł. Lesław Kűhn, Halina Kűhn, PAX 1964.
 • Lewalski Barbara K., Milton: Political Beliefs and Polemical Methods, 1659–60, PMLA, Jun. 1959/74/3, s. 191–202.
 • Lewalski Barbara K., Shawcross John T., Hunter William B., Milton’s Christian Doctrine, Studies in English Literature, 1500–1900/32/1, The English Renaissance, Winter 1992, s. 203–228.
 • Lieb Michael, Shawcross John T. (red.), Achievements of the Left Hand: Essays on the Prose of John Milton, University of Massachusetts Press, Amherst 1974.
 • Liljegren Sten B., Studies in Milton, C.W.K. Glerup, Lund 1918.
 • Loewenstein David A., Representing Revolution in Milton and His Contemporaries, Cambridge University Press, Cambridge 2004.
 • Loewenstein David A., Areopagitica and the Dynamics of History, Studies in English Literature, 1500–1900/28/1, The English Renaissance, Winter 1988, s. 77–93.
 • Lovett Frank, Milton’s Case for a Free Commonwealth, American Journal of Political Science, Jul. 2005/49/3, s. 466–478.
 • Małajny Ryszard M., Trzy teorie podzielonej władzy, Volumen, Katowice 2003.
 • McDowell Nicholas, Smith Nigel (red.), The Oxford Handbook of Milton, Oxford University Press, Oxford 2009.
 • Milton John, Political Writings, tłum. Claire Gruzlier, Cambridge University Press, Cambridge 1991.
 • Milton John, Raj utracony, I, 1–7, przekł. Maciej Słomczyński, PIW, Warszawa 1974.
 • Nedham Marchamont, The Case of the Commonwealth of England, University Press of Virginia, Charlottesville 1969.
 • Neufeld Matthew, Doing without Precedent: Applied Typology and the Execution of Charles I in Milton’s “Tenure of Kings and Magistrates”, The Sixteenth Century Journal, Summer 2007/38/2, s. 329–344.
 • Norbrook David, Writing the English Republic. Poetry, Rhetoric and Politics, 1627–1660, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
 • Pettit Philip, Republicanism. A Theory of Freedom and Government, Oxford University Press, New York 1997.
 • Pocock John Greville A., The Machiavellian Moment. Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition, Princeton University Press, Princeton 1975.
 • Porter Harry C., Reformation and Reaction in Tudor Cambridge, Cambridge University Press, Cambridge 1958.
 • Rahe Paul A., The Classical Republicanism of John Milton, History of Political Thought 25 (2004), s. 104–138.
 • Rahe Paul A., Against Throne and Altar. Machiavelli and Political Theory under the English Republic, Cambridge University Press, Cambridge 2008.
 • Rau Zbigniew, Ideologiczne aspekty teorii umowy społecznej w Anglii w XVII wieku, maszynopis.
 • Rebhorn Wayne A., The Humanist Tradition and Milton’s Satan: The Conservative as Revolutionary, Studies in English Literature, 1500–1900/13/1, The English Renaissance, Winter 1973, s. 81–93.
 • Rhodes Neil (ed.), English Renaissance Prose. History Language and Politics, Medieval and Renaissance Texts and Studies, 164; Tempe 1997.
 • Riebling Barbara, Milton on Machiavelli: Representations of the State in Paradise Lost, Renaissance Quarterly, Autumn 1996/49/3, s. 573–597.
 • Scott Jonathan, Algernon Sidney and the English Republic 1623–1677, Cambridge University Press, Cambridge 2005.
 • Sharp Andrew (red.), The English Levellers, Cambridge University Press, Cambridge 1998.
 • Shawcross John T., John Milton. The Self and the World, University Press of Kentucky, Lexington 1993.
 • Sherwood Roy E., The Court of Oliver Cromwell, Croom Helm, London 1977.
 • Sirluck Ernest, The Eikon Basilike: An Unreported Item in the Contemporary Authorship Controversy, Modern Language Notes, May 1955/70/5, s. 331–332.
 • Sirluck Ernest, Milton’s Political Thought. The First Cycle, Modern Philology, vol. 61, no. 3, Seventeenth-Century Essays in Honor of George Williamson, Feb. 1964, s. 209–224.
 • Sirluck Ernest, Milton and the Law of Nature, University of Toronto Press, Toronto 1948.
 • Skinner Quentin, Liberty Before Liberalism, Cambridge University Press, Cambridge 1998.
 • Skinner Quentin, Visions of Politics, vol. II: Renaissance Virtue, Cambridge University Press, Cambridge 2004.
 • Smith David, Oliver Cromwell. Politics and Religion in the English Revolution, 1640–1658, Cambridge University Press, Cambridge 1991.
 • The Prose Works of John Milton, John W. Moore, Philadelphia 1847.
 • Tournu Christophe, Forsyth Neil (red.), Milton, Rights and Liberties, Peter Lang, Bern 2007.
 • Walker William, Antiformalism, Antimonarchism, and Republicanism in Milton’s “Regicide Tracts”, Modern Philology, May 2011/108/4, s. 507–537.
 • Witte John Jr., The Reformation of Rights Law, Religion and Human Rights in Early Modern Calvinism, Cambridge University Press, Cambridge 2008.
 • Wooten John, The Poet’s War: Violence and Virtue in Paradise Lost, Studies in English Literature, 1500–1900/30/1, The English Renaissance, Winter 1990, s. 133–150.
 • Worden Blair, The Rump Parliament 1648–53, Cambridge University Press, Cambridge 1977.
 • Worden Blair, Literature and Politics in Cromwellian England. John Milton, Andrew Marvell, Marchamont Nedham, Oxford University Press, Oxford 2007.
 • Zera Fink S., The Classical Republicans, Northwestern University Press, Evanston 1966.
 • Zuckert M., Natural Rights and the New Republicanism, Princeton University Press, Princeton 1994.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-410f5a2b-efab-49be-8299-94bc265e3072
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.