PL EN


2013 | 12 | 2: Kompendium inspirujących praktyk. Wczesna interwencja i profilaktyka w działaniach na rzecz wspierania rodziny i rodzicielstwa | 88-97
Article title

Il Melograno, Accogliere la Nascita (Przyjmowanie Narodzin), Rzym, Włochy

Content
Title variants
EN
Il Melograno, Accogliere la Nascita (Upholding Birth), Rome, Italy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Projekt jest skierowany do matek z dziećmi do 1. roku życia zamieszkałych w Rzymie i zagrożonych problemami społecznymi lub psychologicznymi. Celem jest możliwie wczesne wyodrębnienie rodzin z grup ryzyka. Projekt zakłada prowadzenie oddziaływań w środowisku domowym promujących bezpieczne przywiązanie pomiędzy matką a dzieckiem. Chodzi też o włączenie rodziny w system świadczeń i zasobów pomocowych dostępnych w okolicy. Program ruszył w 1999 roku, początkowo poddawany był testom w sześciu z dziewiętnastu dzielnic Rzymu, teraz obejmuje całe miasto. Po przerwie w 2009 roku, projekt reaktywowano w roku 2011.
EN
The project is targeted at ‘mother-child’ family units, resident in Rome, at high risk of social or psychological distress during the fi rst year of the child’s life. It aims to identify families ‘at risk’ as early as possible, at the moment of the child’s birth. It offers programmed intervention in the home to promote secure attachment in the mother-child relationship and to include the family unit in a network of services and resources available in the area. Initiated in 1999, it was ‘trialled’ in six of the nineteen sub-municipalities of Rome and now extends to the whole city. After an interruption in 2009, it was reactivated in 2011.
Contributors
  • Associazione Il Melograno — Centro Informazione Maternità e Nascita
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-410fcae1-f26c-42e4-9fb2-af9e0e2d9105
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.