PL EN


2019 | 10 | 2 | 110-115
Article title

Edukacja techniczna małych dzieci

Content
Title variants
EN
Technical Education for Young Children
Conference
Edukacja-Technika-Informatyka
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Edukacja techniczna małych dzieci jest archaiczna (Furmanek, 2007, s. 44–54) i wymaga diagnozy dla wypracowania nowych działań. 91% nauczycieli obserwuje duże zainteresowanie dzieci zajęciami technicznymi, jednak brakuje im pomysłów na proste doświadczenia, które rozwijałyby myślenie dzieci. Artykuł przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 2475 nauczycieli na temat trudności i motywów podejmowania się prowadzenia zajęć z techniki wśród dzieci.
EN
Technical education for young children is archaic (Furmanek, 2007, p. 44–54) and requires a diagnosis to develop new activities. 91% of teachers are very interested in technical classes for children, but they lack ideas for simple experiences that would develop children;s thinking. The article presents the results of a survey conducted among 2,475 teachers on the difficulties and motives of undertaking technical classes among children.
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
110-115
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
 • ORCID: 0000-0002-9844-6013, doktor, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji, Katedra Pedagogiki Małego Dziecka, Polska
References
 • Anderson, J. (1998). Uczenie się i pamięć. Warszawa: WSiP.
 • Dąbrowski, A. (1986). Praca-technika w klasach I–III. Książka pomocnicza dla nauczyciela. Warszawa: WSiP.
 • Faure, E. (1975). Uczyć się, aby być. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Franus, E. (1978). Myślenie techniczne. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, PAN.
 • Furmanek, W. (2007). Jutro edukacji technicznej. Rzeszów: Wyd. UR.
 • Jelinek, J.A. (2018). Dziecko konstruktorem. Rozwijanie zadatków uzdolnień technicznych u dzieci przedszkolnych i uczniów klas I–III. Kraków: CEBP.
 • Lewandowska, E. (2011). Poziom rozwoju sprawności motorycznych dzieci pięcioletnich. W: H. Sowińska (red.), Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej (s. 305–320). Poznań: Wyd. UAM.
 • Michalik, M.B. (1992).Badania i technika w świecie jutra. W: M.B. Michalik (red.), Kronika. Technika (s. 596–597).Warszawa: Kronika
 • Pochanke, H. (1988). Podstawy nauczania pracy-techniki. Warszawa: WSiP.
 • Wojciechowski, J. (1990). Zbliżamy dzieci przedszkolne do techniki. Warszawa: WSiP.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4110cd86-414f-46ca-a1f8-3c3fbf27807f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.