PL EN


2013 | 1 | 67-84
Article title

Oszustwa w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług a prawo do odliczenia podatku naliczonego

Authors
Title variants
EN
VAT Fraud and the Right to Deduction of Input Tax
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest w istocie próba odpowiedzi na pytanie dotyczące skutecznej obrony przed oszustwami w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług. Na początku artykułu, autor przedstawia krótką charakterystykę występujących w praktyce życia gospodarczego oszustw dokonywanych przez podmioty w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług m. in. obrót „pustymi" fakturami oraz przestępstwa karuzelowe. Dalsza analiza dotyczy odniesienia wstępnych rozważań do instytucji odliczenia podatku naliczonego z uwzględnieniem stanowisk sądów administracyjnych oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w tym zakresie. Analiza obejmuje różne linie orzecznicze będące skutkiem niejednolitego orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie oszustw w kontekście odliczenia podatku naliczonego. Ostatnia część artykułu obejmuje analizę przepisów prawa krajowego i unijnego w zakresie ograniczenia w prawie do odliczenia podatku naliczonego. Stanowi ona logiczne następstwo części poprzedzającej, a w jej treści znajduje się odpowiedź na pytanie o skuteczną obronę przez oszustwami w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług. Odpowiedź została zawarta w stwierdzeniu, że wprowadzone przez polskiego ustawodawcę wyłączenia w prawie do odliczenia podatku naliczonego są zgodne z prawem unijnym, przy czym stwierdzenie dotyczy zasadniczego przedmiotu rozważań w artykule. Przeprowadzona analiza pozwoliła na przedstawienie stosunku regulacji zawartych w ustawie o podatku od towarów i usług w zakresie zakazu odliczenia podatku naliczonego do przepisów unijnych oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Podsumowując artykuł, autor zwraca uwagę na pozytywną tendencję zbieżności treści nowych wyroków sądów administracyjnych w zakresie oszustw podatkowych w rozliczeniu podatku od towarów i usług a prawa do odliczenia podatku naliczonego z linią orzeczniczą Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
EN
This article is an attempt to answer the question concerning the effective defense against fraud in VAT (goods and services tax) settlements. At the beginning of the article, the author presents a short characteristics of fraud, as it manifests itself in practice of the economic life, committed by entities in their VAT settlements, i. a., trading in "empty" invoices and carousel fraud. In what follows these preliminary deliberations are referred to the institution of the input VAT deduction, account being taken of the approach of the administrative courts and the European Court of Justice in this respect. The analysis encompasses different lines of case law which result from the inconsistent position of the Polish administrative courts regarding fraud in the context of the input VAT deduction. The last part of the article is devoted to the analysis of the provisions of the national legislation and the EU law, respectively, dealing with the limitations of the right to deduct input tax. It logically follows from the previous part and it gives the answer to the question about effective defense against VAT fraud. The answer consists in the statement that the exceptions to the right to deduction of input tax introduced by the Polish legislator are compatible with the EU law, insofar as this statement concerns the main topic of the article. The analysis made allowed to show how the provisions of the Goods and Services Tax Act precluding deduction of input VAT relate to the EU law provisions and the case law of the European Court of Justice. In the concluding remarks, the author points to the positive trend of convergence between the case law of the European Court of Justice and the new judgments of the administrative courts on tax fraud in VAT and the right to deduction of input tax.
Keywords
Year
Issue
1
Pages
67-84
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4110f792-d197-4f4a-89cc-51137b393fc5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.