PL EN


2015 | 42 | 58-75
Article title

Płaca godziwa jako instrument harmonizowania społeczno-gospodarczego rozwoju Polski w ramach UE

Content
Title variants
EN
Fair Wage as an Instrument of Socio-Economic Harmonization of Polish Development within EU
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Treścią opracowania jest uzasadnienie tezy, że aby zapewnić społeczno-gospodarczy rozwój krajów Wspólnoty potrzebna jest wspólna, oparta na innowacjach, polityka przemysłowa wykorzystująca płacę godziwą jako instrument harmonizowania społeczno-gospodarczego rozwoju krajów UE. Wyznaczając płacy godziwej taką rolę, w opracowaniu przedstawia się podstawowe źródła i społeczno-ekonomiczne skutki niskich płac pracowników oraz pojęcie i zasady ustalania płacy godziwej, jako instrumentu harmonizowania rozwoju krajów Wspólnoty.
EN
The content of this paper verifies the following thesis: in order to ensure the socio-economic development of the European Union member countries there is a need for a common, based on innovation industrial policy that uses fair wages as an instrument of harmonization of socio-economic development. Setting such a role to fair wage, the study presents the main sources and socio-economic impact of low-wages. The paper describes also the concept of fair wage and principles of setting the level of such wage as a mean of harmonizing the development of the Community.
Year
Issue
42
Pages
58-75
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
References
 • Amble B., 2003, The Diversity of Modern Capitalism, Oxford.
 • Dembiński P.H., 2011, Finanse po zawale, Studio Emka.
 • Drewnowski J., 1995, Ku demokracji i gospodarce rynkowej. Tezy o zasadach transformacji, „Ekonomista” nr 1–2.
 • Dunin-Wąsowicz, 2001, Komplikacje pooperacyjne, „Rzeczpospolita” z 8–9.12.2001 r.
 • Gedymin O., 2002, Kapitalizm niemiecki. Szkice o genezie, rozwoju i teraźniejszości, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok.
 • Golnau W., 2007, Znaczenie płacy minimalnej dla funkcjonowania rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Grossman G.M., Helpman E., 1994, Endogenous Innovation in the Theory of Growth, “Journal of Economic Perspectives”, Vol. 8
 • Hongbing S., 2011, Wojna o pieniądz, t. 1 i t. 2, Wektory, Bielany Wrocławskie.
 • Kalecki M., 1979, Dzieła, t. 1, Kapitalizm, koniunktura, zatrudnienie, PWE, Warszawa.
 • Kalecki M., Sachs I., 1967, Z zagadnień finansowania krajów o gospodarce mieszanej, PWN, Warszawa.
 • Keynes J.M, 2003, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa.
 • Kieżun W.,2012, Patologia zarządzania, Poltex, Warszawa.
 • Kołodko G.W, 2013, Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Kowalik T., 2009, Polska transformacja, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S.A, Warszawa.
 • Kowalik T., 2009, Systemowe źródła obecnego kryzysu, „Master of Business Administration”, nr 5(97) wrzesień – październik.
 • Krajewska A., 2010, Podatki w Unii Europejskiej, PWE, Warszawa.
 • Księżyk M., 2014, Podstawowe źródła i społeczno-ekonomiczne skutki niskich płac w Polsce jako kraju UE, „Zeszyt naukowy. Zarządzanie” nr 31, WSZiB w Krakowie.
 • Księżyk M., Duda J., 2012, Płace minimalne w Polsce zaprzeczeniem realizacji podstawowych celów Unii Europejskiej, „Managerial Economics”, nr 11.
 • Landreth H., Colander D.C., 2005, Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa.
 • Levinson M., 1990, Nie tylko rynek, PWN, Warszawa.
 • Mill J.S., 1966, Zasady ekonomii politycznej, t. 2, PWE, Warszawa.
 • Ost D., 2007, Klęska „Solidarności”. Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, Warszawa.
 • Otte M., 2009, Kiedy nadchodzi kryzys, Studio EMKA, Warszawa.
 • Pawłowski L., 2013, Pazerna finansjera, „Przegląd” z 23–29.09.
 • Polak E., 2014, Rozwój zintegrowany a dobrobyt społeczno-ekonomiczny – kłopoty z pomiarem, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, z. 37.
 • Ratajczak H., 2013, Armia cenniejsza niż myślenie, „Przegląd” z 15–21.07.2013 r.
 • Smith A., 1957, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t.1, PWN, Warszawa.
 • Sachs J., 2006, Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Stiglitz J.E., 2006, Szalone lata dziewięćdziesiąte. Nowa historia najświetniejszej dekady w dziejach świata, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Stiglitz J.E., 2007, Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Stiglitz J.E., 2010, Freefall. Jazda bez trzymanki, PTE, Warszawa.
 • Strange S., 1986, Casino kapitalizm, London.
 • Tittenbrun J., 2007, Z deszczu pod rynnę. Meandry polskiej prywatyzacji, Poznań
 • Traktat ustanawiający konstytucję dla Europy, 2004, Dz. Urz. UE C 310, t. 47.
 • Traktat Lizboński, 2007, Dz. Urz. UE C 306, t. 50.
 • Walicki A., 2013, Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii, PAN Universitas, Kraków.
 • Wielecki K., 2014, Młodzi jeszcze podskoczą. Wywiad, rozmawia K. Pilawski, „Przegląd” z 8–14.09.
 • Zagajewski M., 2010, Dwie koncepcje komunizmu, „Zdanie”, nr 3–4.
 • Zaręba K., 2009, Prywatyzacyjne bezprawie, „Przegląd” z 1.03.2009 r.
 • Żakowski J., 2013, Rozmowy Żakowskiego /Rynek, Rozbić skarbonki!, „Polityka” nr 28 (2919).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-41176a70-54f0-4ff1-8004-2508ab0288e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.