PL EN


2019 | 29 | 67-86
Article title

Zróżnicowanie etniczno-religijne w Nigerii

Content
Title variants
EN
Ethno-religious diversity in Nigeria
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nigeria stanowi najbardziej zaludniony kraj Afryki, posiada bogate złoża surowców, w tym ropy naftowej, rozległe terytorium i najsilniejszą armię wśród państw regionu. Targają nią jednak liczne konflikty wewnętrzne, co nie pozwala temu młodemu państwu wzrastać i budować przysługującej mu pozycji regionalnego mocarstwa. Celem artykułu jest wyjaśnienie nigeryjskiej mozaiki religijnej i etnicznej, oraz zawiłości w polityce wewnętrznej kraju. W szczególności uwzględniono, w oparciu o kontekst historyczny, aspiracje niepodległościowe poszczególnych narodów, oraz różnice religijne, które sprzyjają powstawaniu konfliktów wewnętrznych.
EN
Nigeria is the most populated country in Africa, with rich deposits of raw materials, including oil, vast territory and the strongest army among the countries of the region. Still, there are numerous internal conflicts, which does not allow this young state to grow and build its position of a regional power. The purpose of the article is to explain the Nigerian religious and ethnic mosaic, as well as the intricacies in the domestic politics of the country. In particular, the independence aspirations of individual nations and religious differences that foster internal conflicts have been taken into account, based on historical context.
Keywords
Year
Volume
29
Pages
67-86
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków
References
 • Antoine, J.-Ch., 2018, Criminal networks in Africa: their origin and geopolitical challenges, Przegląd Geopolityczny, 26, s. 184-196.
 • Bartnicki, A., 1996, Zarys dziejów Afryki i Azji 1869–1996. Historia konfliktów, Warszawa.
 • Carland, J. M., 1985, The Colonial Office and Nigeria, London, pp. 104–109.
 • Jaremczuk, E., 2006, Oblicza afrykańskiego islamizmu. Zarys problematyki, Studia Politologiczne, 4, s. 13-33.
 • Gergont, K., 2008, Przywódcy charyzmatyczni. Założyciel Niebiańskiego Kościoła Chrystusa - jako przykład ukazujący rolę przywódców w nowych ruchach religijnych w Afryce, Forum Politologiczne, 8, 2008, s. 385-399.
 • Kiwerska, J., 1985, Przeobrażenia w koloniach brytyjskich w Afryce w okresie międzywojennym, Dzieje najnowsze, 17, s. 53-77.
 • Klare, T., 2002, Resources Wars. The New Landscape of Global Conflict, New York, s. 27-50.
 • Kopiński, D., 2008, Wieloetniczność a rozwój gospodarczy w Afryce, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego, 27.
 • Leśniewski, M., 1996, Biafra 1966–1970, [w:] Bartnicki A. (red.), Zarys dziejów Afryki i Azji 1869–1996. Historia konfliktów, Warszawa, s. 323–332.
 • Malendowski, W. (red.)., 2003, Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku. Analiza problemów i studia przypadków, Wrocław.
 • Menkiti, I. A., 2001, Normative Instability as Source of Africa’s Political Disorder, [w:] Kiros T. (red)., Explorations in African Political Thought: Identity, Community, Ethics, London, s. 145.
 • Menkiti, I. A., 2002, Philosophy and the State in Africa: Some Rawlsian Considerations, Philosophia Africana, 5, 2, s. 41.
 • Pakenham, T., 1991, The Scramble for Africa, London, s. 197–199.
 • Rdzanek, G., 2011, Zagrożenia asymetryczne w regionie Zatoki Gwinejskiej, Przegląd Geopolityczny, 3, s. 137-146.
 • Sobczyński, M., 2015, Zmiany granic w Afryce w okresie postkolonialnym (do końca zimnej wojny), Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, 4, s. 65-93.
 • Stempień, M., 2016, Fenomen Boko Haram. Afrykański kalifat zagrożeniem dla bezpieczeństwa międzynarodowego, Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, 50, s. 123-133.
 • Touval, S., 1999, The boundary politics of independent Africa, New York.
 • Trzciński, K., 2010, Przyszłość państwa i granic w Afryce. Alternatywny punkt widzenia, Forum Politologiczne, 10, s. 243-262.
 • Trzciński, K., 2013, Poglądy wybranych intelektualistów afrykańskich na temat wpływu mocarstw kolonialnych na rozwój państwa w Afryce kolonialnej, Forum Politologiczne, 13, s. 61-83.
 • Wilczyński, P. L., 2018, Dążenia niepodległościowe w Nigerii (w:) Kurek, S. (red.), Człowiek w przestrzeni, człowiek w gospodarce, Wyd. Naukowe UP, Kraków 2018, s. 279-304.
 • Zajączkowski, K., 2010, Przestrzeń i granice a regionalizm w Afryce Subsaharyjskiej - afrykańska i europejska percepcja, Forum Politologiczne, 10 , s. 189-224.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-413467ca-8dcf-43b7-8995-1a4cb7df6046
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.