PL EN


2018 | 1(10) | 37–49
Article title

O eseistycznym usuwaniu obrazów twarzy: Ulicami Londynu: przygoda (1927) Virginii Woolf i Akacje kwitną (1935) Debory Vogel

Authors
Title variants
EN
On Not Showing the Face: Street Haunting (1927) by Virginia Woolf and Acacias Bloom (1935) by Debora Vogel
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł O eseistycznym usuwaniu obrazów twarzy: „Ulicami Londynu: przygoda” (1927) Virginii Woolf i „Akacje kwitną” (1935) Debory Vogel proponuje analizę widzeniowych eksperymentów degradujących spojrzenia face-to-face jako kobiecych wyjść „bez twarzy” ku światu, poza widzialne i pewne „ja”. Te estetyczne strategie oporu i niedookreśloności ilustrują tendencje esejów autorstwa Woolf i Vogel do rozpraszania, rozczłonkowania i odchodzenia od żywości idei jedności wyrażanej przez twarz.
EN
The paper On Essayistic Erasure of the Images of the Face: Virginia Woolf‘s “Street Haunting: A London Adventure” and Debora Vogel’s “Accacias Blooming” addresses Woolf’s and Vogel’s essayistic acts of visual experimentation challenging the conventional “face-to-face” optics. The paper argues that both nomadic auteurs decompose and erase images of the face to transgress the visible and unified subject. The essaysitic “I”s leave their domestic habitus “without the face” to explore the cityscapes. I argue that by means of such departures they can exercise potent strategies of indeterminacy, even rebellion. Gesturing towards new paradigms of the face, they transform the essay.
Year
Issue
Pages
37–49
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Wrocławski
References
  • Agamben, Giorgio. Idea prozy. Tłum. Ewa Górniak Morgan. Warszawa: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, 2018. Breton, André. „Le Surréalisme et la peinture”. La Revolution Surrealiste 15.07.1925: 4. Deleuze, Gilles. Kino 1. Obraz-ruch. Tłum. Janusz Margański. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2008. Dillon, Brian. Essayism. London: Fitzcarraldo, 2017. Hendrichs, Cheryl. „Feminist Optics and Avant-Gare Cinema: Germaine Dulac’s ‘The Smiling Madame Beudet’ and Virginia Woolf’s ‘Street Haunting’”. Feminist Studies 35 (2009) 2: 294–322. Krauss, Rosalind. „Corpus Delicti”. October 33 (1985): 31–72. Lee, Hermione. „Virginia Woolf’s Essays”. W: The Cambridge Companion to Virginia Woolf, red. Susan Sellers, 89–106. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. Markowski, Michał Paweł. „Czy możliwa jest poetyka eseju?”. W: Poetyka bez granic: Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej, red. Włodzimierz Bolecki, Wojciech Tomasik, 109–119. Warszawa: Instytut Badań Literackich, 1995. Merleau Ponty, Maurice. Oko i umysł, red. Stanisław Cichowicz. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 1996. Piotrowska-Szyjkowska, Anna. Po-twarz. Gdańsk–Warszawa: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, 2015. Schultz, Bruno. „Akacje kwitną”. W: Akacje kwitną, Debora Vogel, red. Piotr Paziński, 188–192. Kraków: Wydawnictwo Austeria, 2006. Sendyka, Roma. Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2006. Sienkiewicz, Barbara. Literackie teorie widzenia w prozie dwudziestolecia międzywojennego. Poznań: Wydawnictwo Obserwator, 1992. Szymaniak, Karolina. Być agentem wiecznej idei. Przemiany poglądów estetycznych Debory Vogel. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2006. Szymaniak, Karolina. Posłowie do Akacje kwitną, Debora Vogel, 149–176. Kraków: Wydawnictwo Austeria, 2006. Woolf, Virginia. „Nocna wędrówka”. W: Eseje wybrane, red. Magda Heydel, Roma Sendyka. Kraków: Wydawnictwo Karakter, 2015. Woolf, Virginia. Orlando. Tłum. Tomasz Bieroń. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2006. Woolf, Virginia. „Street Haunting”. W: Collected Essays 4, red. Leonard Woolf, 155–166. London: The Hogarth Press, 1967. Woolf, Virginia. „Ulicami Londynu: przygoda”. W: Eseje wybrane. Tłum., red. Magda Heydel, Roma Sendyka, 261–274. Kraków: Wydawnictwo Karakter, 2015. Vogel, Debora. Akacje kwitną, red. Piotr Paziński. Kraków: Wydawnictwo Austeria, 2006.
Notes
PL
PROSIMY O CYTOWANIE TEGO ARTYKUŁU JAKO: Teresa Bruś, „O eseistycznym usuwaniu obrazów twarzy: Ulicami Londynu: przygoda (1927) Virginii Woolf i Akacje kwitną (1935) Debory Vogel”, Autobiografia. Literatura. Kultura. Media 1 (2018), 10: 37–49. DOI 10.18276/au.2018.1.10-04
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2353-8694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-41353579-4365-4423-9740-bda664b54482
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.