PL EN


2016 | 1 | 99-111
Article title

FUNKCJONOWANIE SZEŚCIOLATKA W KLASIE PIERWSZEJ W OCENIE NAUCZYCIELI Z WYBRANYCH SZKÓŁ LUBELSKICH

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is a partof the dialogue of the pundit sand practitioners concerning reducing the age of compulsory education to the age of six and the search for effective impacts teaching and educational toop timize the crossing of the thre shold of the school children. In the article the results of empirical research carrie doutamong primary teachers working with six-year old child in first class were presented. The purpose of the study was toget the respondents aquainted with functioning of the six-years choolin different area so factivity and activities for teaching,and educational activities of teachers.
Year
Issue
1
Pages
99-111
Physical description
Contributors
  • Szkoła Podstawowa nr 14 w Lublinie (Poland)
References
  • Buchnat M., Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej, "Studia Edukacyjne" 2013, nr 25.
  • Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Poznań 1997.
  • Klus-Stańska D., Adaptacja szkolna siedmiolatków, Olsztyn 2004.
  • Luczyński A., Magier P., Kalita A., Pietruszka M., Metodologia badań nad gotowością szkolną dzieci przedszkolnych. Diagnoza gotowości szkolnej dzieci pięcioletnich i sześcioletnich radomskich przedszkoli, Radom 2012.
  • Michalak R., Misiorna E., Gotowość, dojrzałość szkolna dziecka a dojrzałość instytucjonalna, in: Konteksty gotowości szkolnej, ed. R. Michalak, E. Misiorna, Warszawa 2006.
  • Przetacznikowa M., Wiek przedszkolny, in: Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, ed. M. Żebrowska, Warszawa 1985.
  • Sawa B., Jeżeli dziecko źle czyta i pisze, Warszawa 1999.
  • Wilgocka-Okoń B., Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich, Warszawa 2003.
  • Wygotski L., Wybrane prace psychologiczne, Warszawa 1971.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-41443011-225b-4861-b3e5-d7525e682fc1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.