PL EN


2016 | 42 | 4 (162) | 57–75
Article title

OSIADŁY TADŻYK VS. KOCZOWNICZY UZBEK. OSIADŁOŚĆ JAKO WARTOŚĆ W TADŻYCKIEJ IDEOLOGII NARODOWEJ

Authors
Content
Title variants
EN
THE SEDENTARY TAJIK VS. THE NOMADIC UZBEK. SEDENTISM AS A VALUE IN THE TAJIK NATIONAL IDEOLOGY
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
We współczesnym Tadżykistanie, który jako państwo jest kontynuatorem Tadżyckiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, osiadłość stała się naczelną wartością i głównym elementem tadżyckości. Tadżyccy politycy, zarówno z partii rządzącej, jak i związani z opozycją, a także tadżyccy historycy i publicyści starają się stworzyć wrażenie, że Tadżycy są jedynym narodem Azji Środkowej o tradycjach wyłącznie osiadłych, co ma jednocześnie wykazać, że ich przodkowie pojawili się w regionie znacznie wcześniej niż przodkowie mieszkańców sąsiednich państw, w szczególności Uzbecy. Przypisanie Uzbekom domniemanej koczowniczej przeszłości ma zdyskredytować ich dorobek kulturowy przez ukazanie, że w istocie wszystko, co wartościowe we współczesnej kulturze Uzbekistanu, pochodzi od etnicznych Tadżyków, mieszkających – dziś i w przeszłości – na terytorium obejmującym obszar dzisiejszego państwa uzbeckiego. Omawiając kategorię osiadłości, autorka pokazuje, jak współczesna polityka narodotwórcza w Tadżykistanie odwołuje się do odziedziczonych po czasach radzieckich esencjalistycznych schematów rozumienia narodu.
EN
Sedentism became a core value and a critical element of Tajikness in contemporary Tajikistan, which as a state is a hereditary of the Tadjik Socialist Soviet Republic. Tajik politicians, both from the governing party and from the opposition, as well as Tajik historians and journalists try to present Tajiks as the only Central Asian nation with exclusively sedentary traditions. This is to prove that the ancestors of contemporary Tajiks resided in the region much earlier than the ancestors of Tajik neighbours, especially Uzbeks. The alleged nomadic past of Uzbeks is invoked in order to diminish their cultural achievements and present them as the achievements of ethnic Tajiks who lived in the territory of contemporary Uzbekistan. Using the category of sedentism, the article shows how the contemporary Tajik nation building policy appeals to old essentialist patterns embedded in Soviet national policy.
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4149e578-f3ea-4830-8e42-63e6e7b86d6c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.