PL EN


2016 | 4(46) | 65-72
Article title

Ujemny podatek dochodowy jako neoliberalne rozwiązanie dla polityki społecznej

Title variants
EN
The Negative Income Tax as a Neoliberal Solution for Social Policy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obserwowany poważny wzrost zadłużenia sektora finansów publicznych i niekorzystna sytuacja demograficzna w Polsce skłaniają do poszukiwania nowych rozwiązań w prowadzonej polityce socjalnej. Zdaniem autorów wartą rozważenia alternatywą jest ujemny podatek dochodowy (NIT) zaproponowany przez Miltona Friedmana, stanowiący w rzeczywistości subsydium wypłacane przez państwo osobom uzyskującym dochody poniżej określonego minimum. NIT, mimo pewnych ułomności i silnej krytyki wynikającej z przeświadczenia, że jego wprowadzenia spowoduje spadek aktywności zawodowej niektórych członków społeczeństwa, ma niewątpliwe zalety. Należą do nich przede wszystkim: prosty mechanizm jego funkcjonowania i niskie koszty administracyjne.
EN
A major increase in public debt and unfavorable demographic situation in Poland induce to look for new solutions in the social policy. According to the authors, worth considering alternative is a negative income tax (NIT) proposed by Milton Friedman, which constitutes in fact a subsidy paid by the state to persons receiving income below a certain minimum. NIT, despite some deficiencies and strong criticism arising from the conviction that its implementation will decrease the activity of certain members of society, has certain advantages. These include, above all, a simple mechanism for its operation and low administrative costs.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
 • Politechnika Opolska, Polska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
References
 • Belka M. (1986): Doktryna ekonomiczno-społeczna Miltona Friedmana. Ekonomia XX Wieku, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Erhard L. (2000): Wohlstand für Alle. Düsseldorf, ECON Verlag.
 • Erhard L., Hohmann K. (1988): Gedanken aus fünf Jahrzehnten. Reden und Schriften. Düsseldorf – New York, ECON Verlag.
 • Eucken W. (2005): Podstawy polityki gospodarczej. J. Kałążny (tłum.), Poznańska Biblioteka Niemiecka, t. 22, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie.
 • Forget E.L. (2012): Canada: The Case for Basic Income. [w:] M.C. Murray i C. Pateman (red.): Basic Income Worldwide. Horizons of Reform, International Political Economy Series, Basingstoke, Palgrave Macmillan.
 • Friedman M. (2008): Kapitalizm i wolność. Klasyka wolnorynkowej myśli gospodarczej. B. Sałbut (tłum.), Onepress VIP, Gliwice, Wydawnictwo Helion.
 • Friedman M., Friedman R.D. (1980): Free to Choose. A Personal Statement. New York, Harcourt Brace Jovanovich.
 • Góra M. (2014): Polityka społeczna w warunkach nowej demografii Europy. II Ogólnopolska Konferencja Demograficzna po akcesji Polski do Unii Europejskiej pt. „Państwo, regiony i miasta wobec przemian demograficznych”, 2014.05.12–15, Opole-Kamień Śląski.
 • Hayek F.A. (2006): Konstytucja wolności. J. Stawiński (tłum.), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Murray M.C., Pateman C. (red.) (2012): Basic Income Worldwide. Horizons of Reform. International Political Economy Series, Basingstoke, Palgrave Macmillan.
 • Parijs P. (2000): A Basic Income for All. „Boston Review”, nr 5 (25).
 • Pysz P. (2008): Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej. Współczesna Ekonomia, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rothbard M.N. (2006): For a New Liberty. The Libertarian Manifesto. Auburn, AL, Ludwig von Mises Institute.
 • Smith A. (1989): Teoria uczuć moralnych. D. Petsch (tłum.), Biblioteka Klasyków Filozofii, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Smith A. (2007): Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Tom 1. S. Wolff i O. Einfeld (tłum.), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Standing G. (2004): Income Security: Why Unions Should Campaign for a Basic Income. „Transfer: European Review of Labour and Research”, nr 10 (4), s. 606–619.
 • Standing G. (2005): About Time: Basic Income Security as a Right. [w:] G. Standing (red.): Promoting Income Security as a Right. Europe and North America, London, Anthem Press.
 • Surdykowska B. (2006): Dochód podstawowy. „Polityka Społeczna. Miesięcznik Poświęcony Pracy i Sprawom Socjalnym”, nr 33 (4), s. 20–26.
 • Szarfenberg R. (2014): Rosnąca rola warunkowości pomocy społecznej a dochód powszechny. „Praktyka Teoretyczna”, nr 12 (2), s. 19–39.
 • Walter P. (2007): Własność, wolność i współdziałanie obywateli w ujęciu Ludwiga von Misesa. mises.pl, (dostęp: 2016.11.23), [@:] http://mises.pl/wp-content/uploads/2007/08/pwalter-mises-wlasnosc.pdf.
 • Zagóra-Jonszta U. (2008): Hayek i Friedman o ekonomicznej roli państwa. [w:] D. Kopycińska (red.): Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych, Szczecin, Print Group Daniel Krzanowski.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-414c9ffa-454f-433d-97f3-a4e163aa3420
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.