PL EN


2018 | 1(57) | 144–154
Article title

Przekroczenie granic obrony koniecznej – w sprawie propozycji nowelizacji art. 25 Kodeksu karnego

Authors
Content
Title variants
EN
Exceeding the boundaries of necessary defense – regarding the petition concerning amendment of Article 25 of the Criminal Code
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author of the petition postulates the introduction of Article 25 para. 3a of the Criminal Code, in which the privilege of impunity for a person crossing the borders of necessary defense in a situation of defense against an unlawful, direct assault directed at legal rights set out in that regulation, would be guaranteed. It is concluded in the opinion that a more appropriate solution would be to link the non-subject to punishment of persons crossing the boundaries of the neces­sary defense with a more universal and capacious formula of “justifying the crossing of the limits of necessary defense by the circumstances accompanying the attack.” Thus the petition does not seem to be justified. The mere fact that a person crossing the boundar­ies of defense necessary would not be subject of the penalty only due to the fact that he/she acts in defense of certain legal rights, made in isolation from other important elements of the incident, reduces the assessment of his/her behavior and may lead to mandatory release from penalties in socially unacceptable cases.
Year
Issue
Pages
144–154
Physical description
Contributors
 • Asystent w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości, ekspert ds. legislacji BAS;
References
 • Bachmat P., Instytucja obrony koniecznej w praktyce prokuratorskiej i sądowej, „Prawo w Działaniu” 2008, nr 3, s. 39-117
 • Buchała K., Prawo karne, Warszawa 1980
 • Cieślak M., O przesłankach procesowych w polskim postępowaniu karnym (podstawowe założenia i procesy metodologiczne), „Państwo i Prawo” 1969, nr 12, s. 953
 • Daszkiewicz K., Kodeks karny z 1997 roku. Uwagi krytyczne, Gdańsk 2001
 • Gajdus D., Czynny żal w polskim prawie karnym, Toruń 1984
 • Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 1998
 • Giezek J., Komentarz do art. 25 Kodeksu karnego [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. J. Giezek, N. Kłączyńska, G. Łabuda, 2012, LEX nr 125523
 • Gostyński Z., Zabłocki S., Dział I. Przepisy wstępne [w:] J. Bratoszewski i in., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I, Warszawa 2003, s. 299
 • Mozgawa M., Komentarz aktualizowany do art. 25 Kodeksu karnego [w:] Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, red. M. Mozgawa i in., 2017, LEX nr 534269.
 • Wąsek A., Współsprawstwo w polskim prawie karnym, Warszawa 1977
 • Wolter W., Nauka o przestępstwie. Analiza prawnicza na podstawie części ogólnej kodeksu karnego z 1969 r., Warszawa 1973
 • Zoll A., Komentarz do art. 25 Kodeksu karnego [w:] Kodeks karny. Część ogólna, t. I, część I, Komentarz do art. 1-52, 2016, red. W. Wróbel, A. Zoll, LEX nr 510491, nb. 75
 • Zoll A., Okoliczności wyłączające bezprawność czynu. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1982
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-414f05bf-11b3-4749-83e1-69bbc95a3e05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.