Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 512 | 184-193

Article title

Luka płacowa i fenomen „królowej pszczół” – przykłady nierówności płci na rynku pracy

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule omówiono dwa przejawy nierówności płci na rynku pracy: lukę płacową i dyskryminacyjne zachowania kobiet szefów (,,królowych pszczół”) wobec innych kobiet. Celem przeprowadzonych badań empirycznych była: • Analiza wpływu kontekstu informacyjnego na deklarowane oczekiwania płacowe kobiet i mężczyzn. W serii czterech badań kontrolowano kontekst informacyjny, na podstawie którego badani formułowali oczekiwania finansowe, oraz sposób ich ujawnienia. Zasób informacyjny o potencjalnym miejscu pracy różnicował poziom deklarowanych oczekiwań płacowych. • Sprawdzenie, czy kobiety szefowe także w sferze działań prorozwojowych inaczej traktują podwładnych różniących się płcią. W badaniu z wykorzystaniem metody scenariuszowej nie ujawniono dyskryminacyjnych zachowań w tej sferze. W podsumowaniu wskazano działania mogące zmniejszyć omówione nierówności na rynku pracy.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4165bb26-57ed-4713-b88e-e3d4e77dac02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.