PL EN


2009 | 2(68) | 12-19
Article title

Model procedury sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa dotychczasowym użytkownikom wieczystym

Content
Title variants
The Model of Sales Procedure of the Treasury Properties to Its Perpetual Land Lessees
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedstawiony w artykule model procedury sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa dotychczasowym użytkownikom obejmuje podstawowe elementy takiej sprzedaży jak: • identyfikacja problemu • uwarunkowania prawne • podstawowe aspekty i fazy procedury due dilligence • podstawowe zadania i czynności procdury due dilligence Elementy te przedstawiono w postaci 5-ciu schematów ułatwiających śledzenie procedury sprzedaży. Zaprezentowany w artykule model pokazuje konieczność udziału w tych procesach kompetentnych ekspertów, korzystania z odpowiednich źródeł informacji, analizy prawnej, wyceny nieruchomości i oceny skutków ekonomicznych zbywania nieruchomości Skarbu Państwa dotychczasowym użytkownikom wieczystym. Taka procedura umożliwia formułowanie wniosków i rekomendacji decyzyjnych.
EN
The model of sales of the Treasury properties (under perpetual land lease contract) to its lessees presented in the paper encompasses fundamental components of the sale procedure: • determination of the problem • legal conditions • crucial aspects and phases of the due diligence procedure • crucial tasks and operations of the due diligence procedure The components of the sale’s procedure are presented in 5 schemes that facilitate procedure observation. The model, presented in the paper, proves necessary participation of professionals, use of proper sources of information, legal analysis, property value appraisal, and evaluation of economic consequences of the Treasury properties’ sales to its lessees. Such procedure allows for formulation of conclusions and decisions’ recommendations.
Year
Issue
Pages
12-19
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego
  • Instytut Rozwoju Miast
References
  • Ackroff R.L., Decyzje optymalne w badaniach stosowanych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969.
  • Koch W., Wegman J., Praktiker-Handbuch, Due Diligence, Stuttgart. 1998.
  • Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K., Ile jest warta nieruchomość. POLTEXT, Warszawa 2004.
  • Pietraszewski W., Podstawy informacyjne planowania przestrzennego, Polska Akademia Nauk, Komitet Planowania Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-41777f98-fe5b-495f-acf8-0f041c3dd0e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.